Av: Anna Yudin Gestaltterapeuten har spurt terapeuter om de kan fortelle om en bok, en artikkel eller et seminar som har betydd mye for dem....