Stikkord: TietoEVRY

  • Mye gull i motstand

    Mye gull i motstand

    Av: Ann Kunish  —  Jeg har alltid jobbet med den menneskelige siden av teknologien. Fra å være en A4-konsulent som var opptatt av å gi råd og styre prosessene, legger jeg nå mye mer vekt på det relasjonelle, forteller Anne Karen Breivik. Hvordan har kunnskap om gestaltcoaching og – terapi preget deg som konsulent? Gestaltmetoden passer godt…