Har du tid til å lese fag i sommer? Flere gestalt- og psykoterapi-tidsskrifter har nå gått over til åpen tilgang. For alle som er interessert i...