Stikkord: terapi

  • Endring i terapi

    Endring i terapi

    Av: Gro Skottun  Det var både inspirerende og forvirrende å lese Henning Herrestads artikkel “Endring og gestaltterapi” i Gestaltmagasinet (2018). Artikkelen var en av flere i magasinet som omhandlet temaet endring. Jeg ble glad for at Herrestad hadde lest Åshild Krügers og min bok “Gestaltterapi. Lærebok i teori og praksis” (2017) grundig, og hadde tatt…

  • Et spørsmål om tillit

    Et spørsmål om tillit

    Av: Henning Herrestad Jeg vil heller dø enn å gå til en sånn der sykkolog», sa en ung mann. Utsagnet sier mye om en holdning til psykiatere, psykologer og andre terapeuter som antakelig er ganske utbredt. Det sier noe om en mistillit til at disse kan gjøre noe som er til hjelp. Det sier også…