Stikkord: taushetsplikt

  • Oppdatert veileder

    Oppdatert veileder

    Faglig Etisk råd (FER) har oppdatert veilederen «Dokumentasjon av gestaltterapeutisk praksis.» Det er en veileder for gestaltterapeuter i egen virksomhet som er tilsluttet Norsk gestaltterapeutforening (NGF).  Veilederen har fått ny struktur for å gjøre den mer konkret og oversiktlig. Veilederen inneholder blant annet en oversikt over krav til dokumentasjon og journalføring, forslag til kontrakter og hva…