Stikkord: sorg

  • Om psykiatriske diagnoser – og sorg

    Om psykiatriske diagnoser – og sorg

    Av: Henning Herrestad Dette skal handle om psykiatriske diagnoser gjennom å drøfte en ny diagnose om «komplisert sorg» som er i ferd med å bli tatt inn i de offisielle manualene DSM5, utgitt av American Psychiatrist Association, og ICD11, utgitt av Verdens helseorganisasjon og normerende for norsk helsevern.   Når sorgen fryser fast Da jeg…