Stikkord: smittesporing

  • Taushetsplikt ved smittesporing etter positiv koronatest

    Taushetsplikt ved smittesporing etter positiv koronatest

    Faglig Etisk Råd (FER) i NGF har mottatt følgende problemstilling fra medlemmer: «Hvis jeg som terapeut skulle få påvist covid19, så vil det være smittesporing. Hvordan blir det da mht taushetsplikt for klienter?» I utgangspunktet er det nærkontakter som skal smittespores ved positiv koronatest. Dersom du overholder minimum 2 meters avstand mellom deg og klienten under…