Stikkord: samfunnskritikk

  • En gestaltterapeutisk politikk

    En gestaltterapeutisk politikk

    Av: Henning Herrestad Kan vi som gestaltterapeuter uttale oss om hva som er en ønsket samfunnsutvikling? Det mente Paul Goodman, som var med å skape gestaltterapien. Hvordan bygget han sin samfunnskritikk på teorien om gestaltterapi? Og hvor aktuell er hans kritikk av det amerikanske samfunnet på 1950-tallet for vårt samfunn i dag? Det finnes to…