Stikkord: Radzik

  • Psykoterapi og forsoning

    Psykoterapi og forsoning

    Av: Henning Herrestad Jeg ledet tidligere komiteen i Norsk gestaltterapeut forening som behandlet klager fra klienter mot gestaltterapeuten de hadde gått til. Retningslinjene for klagebehandling påla oss å invitere klager og påklagede til et dialogmøte før komiteen avgjorde saken. Første gang jeg ledet et slikt møte trodde jeg det skulle ende med at partene ble…