Stikkord: psykisk vold

  • Om å jobbe med ettervirkninger av psykisk vold  

    Om å jobbe med ettervirkninger av psykisk vold  

    Av: Ingunn N. Rojahn Å bli utsatt for psykisk vold, er traumatisk. Det gir mange ettervirkninger og etter-reaksjoner som det kreves mye innsats for å håndtere og reparere. Jeg har selv erfaringer knyttet til vold, og det har tatt tid å forstå hvordan jeg kan bruke denne erfaringen i møte med klientene mine. Nå tenker…