Av: Per Terje Naalsund Gestaltterapeuten Marina Berg (1957-2020) integrerte det å være her og nå, det å ikke vite, ansvar, oppmerksomt nærvær og det å...