Stikkord: ipsig

  • Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

    Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

    Trekk i tiden vi lever i er: Et utydelig skille mellom det private og det offentlige, tidsfattigdom og manglende stabilitet og kontinuitet i relasjoner. Disse fenomenene utfordrer identitetsdannelsen og påvirker personligheten. Disse trekkene ved tiden krever faglig oppmerksomhet på hvordan vi praktiserer gestaltterapi. Det er budskapet fra Gianni Francesetti og kollegene hans ved IPSIG. Av…