Det første møtet i lokallaget Innlandet ble avholdt høsten 2018. Vi har hatt ca. fire treff i året siden da, og i februar 2020 ble...