Stikkord: Incest

  • Gestaltterapeutisk gruppe for incestutsatte menn

    Gestaltterapeutisk gruppe for incestutsatte menn

    Av: Marianne Lind For en del år siden ble jeg invitert av Senter for seksuelt misbrukte menn i Oslo til å lede grupper for menn utsatt for seksuelle overgrep som barn. Det ble tre grupper med til sammen 21 menn, alle utsatt for overgrep av en nærstående person i familien. Alder var mellom 25 og…