Stikkord: høringsnotat

  • Høringssvar fra Norsk Gestaltterapeutforening

    Høringssvar fra Norsk Gestaltterapeutforening

      Norsk gestaltterapeutforening (NGF) takker for muligheten til å gi våre faglige vurderinger og innspill til departementets forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.   Gestaltterapeuter MNGF har vært unntatt merverdiavgift på sine tjenester siden 1.1.2009. Norsk gestaltterapeutforening (NGF) ønsker en grundig gjennomgang av registerets medlemmer og funksjon velkommen. En klarere…

  • Behovet for tydelig profesjonsbeskrivelse innad i NGF, aktualisert av høringssvaret

    Behovet for tydelig profesjonsbeskrivelse innad i NGF, aktualisert av høringssvaret

    Av Rolf Aspestrand Det var tydeliggjørende og interessant å lese GPOs beskrivelse av fag og organisering i innlegget «Gestaltterapeut vs gestaltcoach». GPO er nettopp et godt eksempel der differensiering mellom ulik bruk av gestaltterapi-teori er tydelig gjennomført ved opprettelsen av 
en ny organisasjon, med en definert intensjon og rolle som skiller seg fra
samtaleterapi/psykoterapi. Det var deler av mitt…