Stikkord: Herrestad

Intervju med Henning Herrestad

Av Per Terje Naalsund Henning Herrestad, du har nå skrevet fast for Norsk gestaltterapeutforenings publikasjoner siden 2013 i tillegg til å ha hatt verv i...

I tiden: Om nevroser

Av: Henning Herrestad Da gestaltterapi ble utviklet, var det som en behandling av nevroser. I dag finnes ikke lenger nevroser som egen diagnose. Kan gestaltterapi...

BEHOV eller ØNSKER

av: Henning Herrestad Hva er et «behov»? Styres vi av våre behov eller ønsker? Gjør det noen forskjell i terapirommet? Gjør det noen forskjell for...

Endring i terapi

Av: Gro Skottun  Det var både inspirerende og forvirrende å lese Henning Herrestads artikkel “Endring og gestaltterapi” i Gestaltmagasinet (2018). Artikkelen var en av flere...

Eksistensialisme og gestaltterapi

Av Henning Herrestad Hva betyr det at gestaltterapi er fundert på eksistensialisme? I denne artikkelen beskriver jeg noen av de sentrale ideene i Jean-Paul Sartres...

Endring og gestaltterapi

Av Henning Herrestad Denne artikkelen drøfter hvordan endring skjer i gestaltterapi. Jeg argumenterer mot å kalle slike endringer ”paradoksale”. Det er ingenting paradoksalt ved Arnold...

Psykoterapi og forsoning

Av: Henning Herrestad Jeg ledet tidligere komiteen i Norsk gestaltterapeut forening som behandlet klager fra klienter mot gestaltterapeuten de hadde gått til. Retningslinjene for klagebehandling...

Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

Av: Henning Herrestad Gestaltterapiens mest dominerende figur, Fritz Perls, innledet et seksuelt forhold til en av sine pasienter og avviste at det var noe galt...

Om psykiatriske diagnoser – og sorg

Av: Henning Herrestad Dette skal handle om psykiatriske diagnoser gjennom å drøfte en ny diagnose om «komplisert sorg» som er i ferd med å bli...