Stikkord: Herrestad

 • Intervju med Henning Herrestad

  Intervju med Henning Herrestad

  Av Per Terje Naalsund Henning Herrestad, du har nå skrevet fast for Norsk gestaltterapeutforenings publikasjoner siden 2013 i tillegg til å ha hatt verv i foreningen. Hva har det å engasjere seg i fagmiljøet betydd for deg? Jeg har aldri vært gestaltterapeut med private klienter. Ved siden av veiledningsgruppen, så har arbeidet i Faglig Etisk…

 • I tiden: Om nevroser

  I tiden: Om nevroser

  Av: Henning Herrestad Da gestaltterapi ble utviklet, var det som en behandling av nevroser. I dag finnes ikke lenger nevroser som egen diagnose. Kan gestaltterapi likevel ha relevans i dagens helsevesen? — Ja, for ny forskning støtter tanken om at nevrotisme ligger bak all psykisk lidelse. DEL 1. Hva er nevroser?DEL 2. Gestaltterapi og nevroserDEL 3. Forskning om nevroserDEL 4. Gestaltterapi –…

 • BEHOV eller ØNSKER

  BEHOV eller ØNSKER

  av: Henning Herrestad Hva er et «behov»? Styres vi av våre behov eller ønsker? Gjør det noen forskjell i terapirommet? Gjør det noen forskjell for hvordan vi forstår det som skjer i terapirommet? I denne artikkelen stiller jeg spørsmål ved om gestaltterapi har en godt nok utviklet teori om behov og hva som for øvrig…

 • Endring i terapi

  Endring i terapi

  Av: Gro Skottun  Det var både inspirerende og forvirrende å lese Henning Herrestads artikkel “Endring og gestaltterapi” i Gestaltmagasinet (2018). Artikkelen var en av flere i magasinet som omhandlet temaet endring. Jeg ble glad for at Herrestad hadde lest Åshild Krügers og min bok “Gestaltterapi. Lærebok i teori og praksis” (2017) grundig, og hadde tatt…

 • Eksistensialisme og gestaltterapi

  Eksistensialisme og gestaltterapi

  Av Henning Herrestad Hva betyr det at gestaltterapi er fundert på eksistensialisme? I denne artikkelen beskriver jeg noen av de sentrale ideene i Jean-Paul Sartres eksistensialistiske tenkning. Deretter argumenterer jeg for at noen av de samme ideene er sentrale i gestaltterapi, og at det er flere interessante paralleller mellom Sartres ideer og gestaltterapi. Helt sentralt…

 • Endring og gestaltterapi

  Endring og gestaltterapi

  Av Henning Herrestad Denne artikkelen drøfter hvordan endring skjer i gestaltterapi. Jeg argumenterer mot å kalle slike endringer ”paradoksale”. Det er ingenting paradoksalt ved Arnold Beissers paradoksale teori om endring. Beissers teori er en årsaksforklaring. Jeg argumenterer for at vi trenger slike årsaksforklaringer for å forstå hva vi driver med i gestaltterapi selv om vi…

 • Psykoterapi og forsoning

  Psykoterapi og forsoning

  Av: Henning Herrestad Jeg ledet tidligere komiteen i Norsk gestaltterapeut forening som behandlet klager fra klienter mot gestaltterapeuten de hadde gått til. Retningslinjene for klagebehandling påla oss å invitere klager og påklagede til et dialogmøte før komiteen avgjorde saken. Første gang jeg ledet et slikt møte trodde jeg det skulle ende med at partene ble…

 • Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

  Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

  Av: Henning Herrestad Gestaltterapiens mest dominerende figur, Fritz Perls, innledet et seksuelt forhold til en av sine pasienter og avviste at det var noe galt i det. I dag ville han blitt fratatt sin rett til å være lege og behandler. Framfor å fordømme ham, ønsker jeg å bruke Perls’ case for å analysere de…

 • Paul Goodman og oppfinnelsen av gestaltterapi

  Paul Goodman og oppfinnelsen av gestaltterapi

  Av: Henning Herrestad Da jeg i fjor jaktet på julegaver, snublet jeg over filmen «Paul Goodman Changed my Life» fra 2011. Paul Goodman har forandret mange menneskers liv, og fortsetter å gjøre det gjennom gestaltterapi som han var med å skape. Likevel er han i dag på mange måter en glemt person utenfor miljøet av…