Stikkord: Gestaltterapi

 • Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Gianni Francesettis «fundementals of phenomenological gestalt psychopathology» er en bok som begeistrer meg, men som også utfordrer. Den utfordrer indirekte praksisen til det vi kan kalle for relasjonell gestaltterapi med vekt på samskapingen mellom klient og terapeut og argumenterer for en nyfenomenologisk vending. Begrunnelsen for dette er at vi må innstille oss på å behandle den…

 • Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

  Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

  Hvor alvorlig en depresjon er, kan bli målt ut fra klientenes avkobling fra samspillet mellom oss, ut fra i hvor stor grad de er fraværende fra kontaktgrensen. Mellom oss er den felles grunnen som vi hele tiden samskaper på kontaktgrensen. Den er strukturen som forbinder oss til verden og til livet, øyeblikk for øyeblikk. I…

 • Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

  Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

  Se for deg at du går i en park og legger merke til en skulptur. Du ser på den, sanser og utforsker den. Så går du rundt og ser på den fra et annet ståsted. Det er den samme skulpturen, men likevel oppfatter du den på en annen måte nå. Og deretter beveger du deg…

 • Psykopatologi som lidelse i – og fra – relasjoner

  Psykopatologi som lidelse i – og fra – relasjoner

  Gestaltterapien har en spesifikk forståelse av psykopatologi. Enhver psykoterapeutisk modalitet har dette, enten den er eksplisitt eller implisitt. Intensjonen bak utviklingen av en gestalt-psykopatologi er ikke å finne merkelapper å bruke på klienter. Det har vært viktig å ivareta lærdommen fra den humanistiske tradisjonen – enhver person og enhver opplevelse er unik. Det dreier seg…

 • Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Trekk i tiden vi lever i er: Et utydelig skille mellom det private og det offentlige, tidsfattigdom og manglende stabilitet og kontinuitet i relasjoner. Disse fenomenene utfordrer identitetsdannelsen og påvirker personligheten. Disse trekkene ved tiden krever faglig oppmerksomhet på hvordan vi praktiserer gestaltterapi. Det er budskapet fra Gianni Francesetti og kollegene hans ved IPSIG. Av…

 • Hvordan bli en bedre terapeut?

  Hvordan bli en bedre terapeut?

  Psykoterapiforskeren Bruce Wampold var hovedtaler ved gestalt-forskningskonferansen i Hamburg i 2022.  Han fortalte der om sin forskning om kvaliteten ved psykoterapi. Budskapet hans var at konteksten for terapien spiller en større rolle enn selve terapiretningen som brukes, og at særlig tre faktorer er avgjørende for et vellykket terapiforløp. Av: Per Terje Naalsund, med hjelp av Leolinda…

 • Kroppslig forankret dialog

  Kroppslig forankret dialog

  Dette årets årbok, Gestaltterapeuten 2023, vil ha «Kroppslig forankret dialog» som tema. I terapirommet, så vel som i samfunnet rundt oss, spiller sansing, fornemmelser, bevegelse og det ordløse språket en vel så stor rolle som ordene. Vi ønsker å vie neste nummer av årboken til å utforske nettopp dette. Hvordan fungerer den kroppslig forankrede dialogen i…

 • IDG – indre utviklingsmål!

  IDG – indre utviklingsmål!

  Av: Per Terje Naalsund En bevegelse med mål om å nå hele verden er nå i gang! Bevegelsen kaller seg Inner Development Goals – IDG. Denne bevegelsen arbeider for å få politikere, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner til å innse behovet for og nytten av indre vekst.  Gestaltterapi For gestaltterapien kan dette se ut som en…

 • FER: Klienter i selvmordsfare

  FER: Klienter i selvmordsfare

  Klienter i selvmordsfare – hvor kan jeg søke støtte som gestaltterapeut MNGF?  Som gestaltterapeuter MNGF har vi i utgangspunktet et godt faglig grunnlag for å møte mennesker med ulike problemstillinger innen psykisk helse. Det er dog stor variasjon i både utdannelses- og erfaringsbakgrunn, og hvordan den enkelte terapeut står skodd til å møte alvorlige problemstillinger…