Stikkord: Gestalt Therapy

IDG – indre utviklingsmål!

Av: Per Terje Naalsund En bevegelse med mål om å nå hele verden er nå i gang! Bevegelsen kaller seg Inner Development Goals – IDG....

Om å oversette ‘Bibelen’

Av: Ann Kunish Hvordan går man fram for å oversette en komplisert tekst som Perls, Hefferline og Goodmans Gestalt Therapy til et annet språk? Yana...