Stikkord: Gestalt Therapy

 • IDG – indre utviklingsmål!

  IDG – indre utviklingsmål!

  Av: Per Terje Naalsund En bevegelse med mål om å nå hele verden er nå i gang! Bevegelsen kaller seg Inner Development Goals – IDG. Denne bevegelsen arbeider for å få politikere, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner til å innse behovet for og nytten av indre vekst.  Gestaltterapi For gestaltterapien kan dette se ut som en…

 • Om å oversette ‘Bibelen’

  Om å oversette ‘Bibelen’

  Av: Ann Kunish Hvordan går man fram for å oversette en komplisert tekst som Perls, Hefferline og Goodmans Gestalt Therapy til et annet språk? Yana Larionova holder på med en ny oversettelse av boka til russisk. I dette intervjuet forteller hun hvordan jevnlige møter med kolleger for å diskutere teksten hjelper henne med arbeidet.   …

 • Terapi som en form for dans. Intervju med Margherita Spagnuolo Lobb.

  Terapi som en form for dans. Intervju med Margherita Spagnuolo Lobb.

  Intervjuet av Ann Kunish og Per Terje Naalsund Italienske Margherita Spagnuolo Lobb er en av gestaltterapeutene som har best kjennskap til den internasjonale gestaltterapi-historien. I dette intervjuet forteller hun om hvordan har hun jobbet med og videreutviklet temaer fra Gestalt Therapy av Perls, Hefferline og Goodman. AK & PT: Velkommen! Vi er glade for at…

 • Therapy as a form of dance. 

Interview with Margherita Spagnuolo Lobb about her work with and development of themes from Perls, Hefferline, and Goodman’s Gestalt Therapy.

  Therapy as a form of dance. 

Interview with Margherita Spagnuolo Lobb about her work with and development of themes from Perls, Hefferline, and Goodman’s Gestalt Therapy.

  The Italian Margherita Spagnuolo Lobb is one of the Gestalt Psychotherapists with best knowledge of the international history of Gestalt Therapy.  Interviewed by Ann Kunish and Per Terje Naalsund Welcome! We’re glad you agreed to be interviewed for Gestaltterapeuten’s yearbook. – I’m glad to be here. This issue is about Gestalt Therapy by Perls, Hefferline,…