Stikkord: Gecele

 • Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

  Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

  Hvor alvorlig en depresjon er, kan bli målt ut fra klientenes avkobling fra samspillet mellom oss, ut fra i hvor stor grad de er fraværende fra kontaktgrensen. Mellom oss er den felles grunnen som vi hele tiden samskaper på kontaktgrensen. Den er strukturen som forbinder oss til verden og til livet, øyeblikk for øyeblikk. I…

 • Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

  Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

  Se for deg at du går i en park og legger merke til en skulptur. Du ser på den, sanser og utforsker den. Så går du rundt og ser på den fra et annet ståsted. Det er den samme skulpturen, men likevel oppfatter du den på en annen måte nå. Og deretter beveger du deg…

 • Psykopatologi som lidelse i – og fra – relasjoner

  Psykopatologi som lidelse i – og fra – relasjoner

  Gestaltterapien har en spesifikk forståelse av psykopatologi. Enhver psykoterapeutisk modalitet har dette, enten den er eksplisitt eller implisitt. Intensjonen bak utviklingen av en gestalt-psykopatologi er ikke å finne merkelapper å bruke på klienter. Det har vært viktig å ivareta lærdommen fra den humanistiske tradisjonen – enhver person og enhver opplevelse er unik. Det dreier seg…