Stikkord: From

  • Månen er laget av ost. Gestaltteoretisk oversettelse av borderline-språk

    Månen er laget av ost. Gestaltteoretisk oversettelse av borderline-språk

    Tekst: Rolf Aspestrand I møte med en annens virkelighet som oppleves ukjent, er det lett å bli moralsk eller normativ, også for en psykoterapeut. Den italienske psykiateren og gestalt-psykoterapeuten Giovanni Salonia beskriver i artikkelen ”The Moon is made of cheese” måter å møte ambivalensen og forvirringen som kan oppstå i et borderline-felt. Giovanni Salonia er…