Stikkord: Fritz Perls

  • Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

    Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

    Av: Henning Herrestad Gestaltterapiens mest dominerende figur, Fritz Perls, innledet et seksuelt forhold til en av sine pasienter og avviste at det var noe galt i det. I dag ville han blitt fratatt sin rett til å være lege og behandler. Framfor å fordømme ham, ønsker jeg å bruke Perls’ case for å analysere de…