Stikkord: francesetti

 • Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Gianni Francesettis «fundementals of phenomenological gestalt psychopathology» er en bok som begeistrer meg, men som også utfordrer. Den utfordrer indirekte praksisen til det vi kan kalle for relasjonell gestaltterapi med vekt på samskapingen mellom klient og terapeut og argumenterer for en nyfenomenologisk vending. Begrunnelsen for dette er at vi må innstille oss på å behandle den…

 • Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

  Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

  Hvor alvorlig en depresjon er, kan bli målt ut fra klientenes avkobling fra samspillet mellom oss, ut fra i hvor stor grad de er fraværende fra kontaktgrensen. Mellom oss er den felles grunnen som vi hele tiden samskaper på kontaktgrensen. Den er strukturen som forbinder oss til verden og til livet, øyeblikk for øyeblikk. I…

 • Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

  Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

  Se for deg at du går i en park og legger merke til en skulptur. Du ser på den, sanser og utforsker den. Så går du rundt og ser på den fra et annet ståsted. Det er den samme skulpturen, men likevel oppfatter du den på en annen måte nå. Og deretter beveger du deg…

 • Psykopatologi som lidelse i – og fra – relasjoner

  Psykopatologi som lidelse i – og fra – relasjoner

  Gestaltterapien har en spesifikk forståelse av psykopatologi. Enhver psykoterapeutisk modalitet har dette, enten den er eksplisitt eller implisitt. Intensjonen bak utviklingen av en gestalt-psykopatologi er ikke å finne merkelapper å bruke på klienter. Det har vært viktig å ivareta lærdommen fra den humanistiske tradisjonen – enhver person og enhver opplevelse er unik. Det dreier seg…

 • Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Trekk i tiden vi lever i er: Et utydelig skille mellom det private og det offentlige, tidsfattigdom og manglende stabilitet og kontinuitet i relasjoner. Disse fenomenene utfordrer identitetsdannelsen og påvirker personligheten. Disse trekkene ved tiden krever faglig oppmerksomhet på hvordan vi praktiserer gestaltterapi. Det er budskapet fra Gianni Francesetti og kollegene hans ved IPSIG. Av…

 • Fra psykopatologi …til kreativ tilpasning

  Fra psykopatologi …til kreativ tilpasning

  Tekst: Rolf Aspestrand Psykopatologi betyr læren om psykiske sykdommer. De italienske gestaltterapeutene Spagnuolo Lobb og Francesetti bygger bro mellom den medisinske sykdomsmodellen og gestaltterapiens teoretiske syn – som ser psykisk lidelse ut fra en relasjonsforståelse, og psykopatologi som en del av menneskets iboende evne til kreativ tilpasning. DSM-5 og ICD-11 er to ulike internasjonale klassifikasjons-…