Av Henning Herrestad Mandag 13. mai 2013: Jeg hører Viggo Johansen fra ”Mindfulliving.no” fortelle om hvordan Jon Kabat-Zinn omgjorde Zen-meditasjon til ”mindfulness” og forsket på...