Intervjuet av Ann Kunish og Per Terje Naalsund Italienske Margherita Spagnuolo Lobb er en av gestaltterapeutene som har best kjennskap til den internasjonale gestaltterapi-historien. I...