Stikkord: diagnoser

  • Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

    Estetisk/indre og ytre diagnostikk i gestaltterapi

    Se for deg at du går i en park og legger merke til en skulptur. Du ser på den, sanser og utforsker den. Så går du rundt og ser på den fra et annet ståsted. Det er den samme skulpturen, men likevel oppfatter du den på en annen måte nå. Og deretter beveger du deg…

  • Om psykiatriske diagnoser – og sorg

    Om psykiatriske diagnoser – og sorg

    Av: Henning Herrestad Dette skal handle om psykiatriske diagnoser gjennom å drøfte en ny diagnose om «komplisert sorg» som er i ferd med å bli tatt inn i de offisielle manualene DSM5, utgitt av American Psychiatrist Association, og ICD11, utgitt av Verdens helseorganisasjon og normerende for norsk helsevern.   Når sorgen fryser fast Da jeg…