Stikkord: det relasjonelle paradigmet

  • Terapi som en form for dans. Intervju med Margherita Spagnuolo Lobb.

    Terapi som en form for dans. Intervju med Margherita Spagnuolo Lobb.

    Intervjuet av Ann Kunish og Per Terje Naalsund Italienske Margherita Spagnuolo Lobb er en av gestaltterapeutene som har best kjennskap til den internasjonale gestaltterapi-historien. I dette intervjuet forteller hun om hvordan har hun jobbet med og videreutviklet temaer fra Gestalt Therapy av Perls, Hefferline og Goodman. AK & PT: Velkommen! Vi er glade for at…