Stikkord: Bandin

  • Fra psykopatologi …til kreativ tilpasning

    Fra psykopatologi …til kreativ tilpasning

    Tekst: Rolf Aspestrand Psykopatologi betyr læren om psykiske sykdommer. De italienske gestaltterapeutene Spagnuolo Lobb og Francesetti bygger bro mellom den medisinske sykdomsmodellen og gestaltterapiens teoretiske syn – som ser psykisk lidelse ut fra en relasjonsforståelse, og psykopatologi som en del av menneskets iboende evne til kreativ tilpasning. DSM-5 og ICD-11 er to ulike internasjonale klassifikasjons-…