Stikkord: Aspestrand

 • Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Gianni Francesettis «fundementals of phenomenological gestalt psychopathology» er en bok som begeistrer meg, men som også utfordrer. Den utfordrer indirekte praksisen til det vi kan kalle for relasjonell gestaltterapi med vekt på samskapingen mellom klient og terapeut og argumenterer for en nyfenomenologisk vending. Begrunnelsen for dette er at vi må innstille oss på å behandle den…

 • Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Trekk i tiden vi lever i er: Et utydelig skille mellom det private og det offentlige, tidsfattigdom og manglende stabilitet og kontinuitet i relasjoner. Disse fenomenene utfordrer identitetsdannelsen og påvirker personligheten. Disse trekkene ved tiden krever faglig oppmerksomhet på hvordan vi praktiserer gestaltterapi. Det er budskapet fra Gianni Francesetti og kollegene hans ved IPSIG. Av…

 • Behovet for tydelig profesjonsbeskrivelse innad i NGF, aktualisert av høringssvaret

  Behovet for tydelig profesjonsbeskrivelse innad i NGF, aktualisert av høringssvaret

  Av Rolf Aspestrand Det var tydeliggjørende og interessant å lese GPOs beskrivelse av fag og organisering i innlegget «Gestaltterapeut vs gestaltcoach». GPO er nettopp et godt eksempel der differensiering mellom ulik bruk av gestaltterapi-teori er tydelig gjennomført ved opprettelsen av 
en ny organisasjon, med en definert intensjon og rolle som skiller seg fra
samtaleterapi/psykoterapi. Det var deler av mitt…

 • Gestaltterapeuter MNGF — hvem er vi?

  Gestaltterapeuter MNGF — hvem er vi?

  Av Rolf Aspestrand  Jeg ønsker en faglig dialog der vi kan lære mer fra hverandre —  om hvem vi er og hva det framover skal bety å titulere seg som gestaltterapeut MNGF i Norge. Her er første bidrag til samtalen, og jeg håper flere følger etter! På Norsk gestaltterapeutforenings 20-års jubileum i 2009 ble jeg bedt…

 • Månen er laget av ost. Gestaltteoretisk oversettelse av borderline-språk

  Månen er laget av ost. Gestaltteoretisk oversettelse av borderline-språk

  Tekst: Rolf Aspestrand I møte med en annens virkelighet som oppleves ukjent, er det lett å bli moralsk eller normativ, også for en psykoterapeut. Den italienske psykiateren og gestalt-psykoterapeuten Giovanni Salonia beskriver i artikkelen ”The Moon is made of cheese” måter å møte ambivalensen og forvirringen som kan oppstå i et borderline-felt. Giovanni Salonia er…

 • Fra psykopatologi …til kreativ tilpasning

  Fra psykopatologi …til kreativ tilpasning

  Tekst: Rolf Aspestrand Psykopatologi betyr læren om psykiske sykdommer. De italienske gestaltterapeutene Spagnuolo Lobb og Francesetti bygger bro mellom den medisinske sykdomsmodellen og gestaltterapiens teoretiske syn – som ser psykisk lidelse ut fra en relasjonsforståelse, og psykopatologi som en del av menneskets iboende evne til kreativ tilpasning. DSM-5 og ICD-11 er to ulike internasjonale klassifikasjons-…