Stikkord: ansvar

  • FER: Klienter i selvmordsfare

    FER: Klienter i selvmordsfare

    Klienter i selvmordsfare – hvor kan jeg søke støtte som gestaltterapeut MNGF?  Som gestaltterapeuter MNGF har vi i utgangspunktet et godt faglig grunnlag for å møte mennesker med ulike problemstillinger innen psykisk helse. Det er dog stor variasjon i både utdannelses- og erfaringsbakgrunn, og hvordan den enkelte terapeut står skodd til å møte alvorlige problemstillinger…