Redaksjonen

Redaktør: Per Terje Naalsund
Redaksjonsmedlemmer: Katrine Borgen og Monica Wegling
Designer årbok: Kaia Løvland Thune
Norsk gestaltterapeutforenings redaksjonskontakt: Elisabeth Eie 

Redaksjonen kan kontaktes på epost og telefon:
Epost: redaksjonen@ngfo.no
Telefon: 40236034

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra. Vi følger opp innsendte bidrag og drøfter gjerne idéer og innspill.