Redaksjonen

Redaktør: Per Terje Naalsund
Redaksjonsmedlemmer: Ann Kunish og Monica Wegling
Designer årbok: Kaia Løvland Thune
Norsk gestaltterapeutforenings redaksjonskontakt: Elisabeth Eie 

Redaksjonen kan kontaktes på epost og telefon:
redaksjonen@ngfo.no
40236034


Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra. Vi følger opp innsendte bidrag og drøfter gjerne idéer og innspill.