• Gestaltmagasinet på nett

  Gestaltmagasinet på nett

  Av: Per Terje Naalsund Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) vil i løpet av høsten lansere gestaltmagasinet.no som nå erstatter magasinet GESTALT. I tillegg har foreningen ambisjoner om å begynne å utgi en årbok for foreningen.   Hva kommer gestaltmagasinet.no til å inneholde?NGF ønsker et magasin som oppdaterer, informerer og øker opplevelsen av tilhørighet blant medlemmene. Magasinet…

 • Frakoblet, tilkoblet

  Frakoblet, tilkoblet

  Av: Marte Malme Jeg er overveldet.  Over 800 deltakere fra flere deler av verden. Noen av de dyktigste fagfolkene på feltet. Jeg er klar for å høre deres synspunkter om arbeid med gestaltterapi under pandemien — «Dialogues on Psychotherapy at the Time of Coronavirus». Men det er mye å ta inn gjennom skjermen.  Selv har…

 • I tiden: Om nevroser

  I tiden: Om nevroser

  Av: Henning Herrestad Da gestaltterapi ble utviklet, var det som en behandling av nevroser. I dag finnes ikke lenger nevroser som egen diagnose. Kan gestaltterapi likevel ha relevans i dagens helsevesen? — Ja, for ny forskning støtter tanken om at nevrotisme ligger bak all psykisk lidelse. DEL 1. Hva er nevroser?DEL 2. Gestaltterapi og nevroserDEL 3. Forskning om nevroserDEL 4. Gestaltterapi –…

 • Digital gestaltterapi. Tips fra Andrei Yudin

  Digital gestaltterapi. Tips fra Andrei Yudin

  Av: Ann Kunish Kan gestaltterapi skje digitalt? I mars var ikke dette lenger et aktuelt spørsmål. Plutselig mistet vi muligheten til å ta imot klienter på kontoret. Nå var spørsmålet heller: Hvordan flytte praksisen online på en måte som ivaretar vår metode og relasjonen med klienten? Heldigvis var enkelte gestaltterapeuter og -coacher med digital erfaring…

 • Vår første «Professor of Gestalt Therapy»

  Vår første «Professor of Gestalt Therapy»

  Vikram Kolmannskog ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole ble i mars 2020 verdens første dosent i gestaltterapi.   — Jeg håper at gestaltister generelt kan glede seg over og være stolte av dette sammen med meg. Dette er jo også en anerkjennelse av NGI og gestaltmiljøet. Jeg har ikke gjort dette alene, fortalte han da dette ble kjent…

 • Mye gull i motstand

  Mye gull i motstand

  Av: Ann Kunish  —  Jeg har alltid jobbet med den menneskelige siden av teknologien. Fra å være en A4-konsulent som var opptatt av å gi råd og styre prosessene, legger jeg nå mye mer vekt på det relasjonelle, forteller Anne Karen Breivik. Hvordan har kunnskap om gestaltcoaching og – terapi preget deg som konsulent? Gestaltmetoden passer godt…

 • BEHOV eller ØNSKER

  BEHOV eller ØNSKER

  av: Henning Herrestad Hva er et «behov»? Styres vi av våre behov eller ønsker? Gjør det noen forskjell i terapirommet? Gjør det noen forskjell for hvordan vi forstår det som skjer i terapirommet? I denne artikkelen stiller jeg spørsmål ved om gestaltterapi har en godt nok utviklet teori om behov og hva som for øvrig…

 • En gestaltterapeutisk politikk

  En gestaltterapeutisk politikk

  Av: Henning Herrestad Kan vi som gestaltterapeuter uttale oss om hva som er en ønsket samfunnsutvikling? Det mente Paul Goodman, som var med å skape gestaltterapien. Hvordan bygget han sin samfunnskritikk på teorien om gestaltterapi? Og hvor aktuell er hans kritikk av det amerikanske samfunnet på 1950-tallet for vårt samfunn i dag? Det finnes to…

 • Endring i terapi

  Endring i terapi

  Av: Gro Skottun  Det var både inspirerende og forvirrende å lese Henning Herrestads artikkel “Endring og gestaltterapi” i Gestaltmagasinet (2018). Artikkelen var en av flere i magasinet som omhandlet temaet endring. Jeg ble glad for at Herrestad hadde lest Åshild Krügers og min bok “Gestaltterapi. Lærebok i teori og praksis” (2017) grundig, og hadde tatt…