Endring og gestaltterapi

Av Henning Herrestad Denne artikkelen drøfter hvordan endring skjer i gestaltterapi. Jeg argumenterer mot å kalle slike endringer ”paradoksale”. Det er ingenting paradoksalt ved Arnold...

Psykoterapi og forsoning

Av: Henning Herrestad Jeg ledet tidligere komiteen i Norsk gestaltterapeut forening som behandlet klager fra klienter mot gestaltterapeuten de hadde gått til. Retningslinjene for klagebehandling...

Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

Av: Henning Herrestad Gestaltterapiens mest dominerende figur, Fritz Perls, innledet et seksuelt forhold til en av sine pasienter og avviste at det var noe galt...

Om psykiatriske diagnoser – og sorg

Av: Henning Herrestad Dette skal handle om psykiatriske diagnoser gjennom å drøfte en ny diagnose om «komplisert sorg» som er i ferd med å bli...

Et spørsmål om tillit

Av: Henning Herrestad Jeg vil heller dø enn å gå til en sånn der sykkolog», sa en ung mann. Utsagnet sier mye om en holdning...

Eksistensiell angst og hemmende angst

Av: Henning Herrestad Angst er i tiden. Hva er angst egentlig? De som kjenner angsten på kroppen vet hvordan det kjennes, og det er kanskje...