• Kroppslig forankret dialog

  Kroppslig forankret dialog

  Dette årets årbok, Gestaltterapeuten 2023, vil ha «Kroppslig forankret dialog» som tema. I terapirommet, så vel som i samfunnet rundt oss, spiller sansing, fornemmelser, bevegelse og det ordløse språket en vel så stor rolle som ordene. Vi ønsker å vie neste nummer av årboken til å utforske nettopp dette. Hvordan fungerer den kroppslig forankrede dialogen i…

 • IDG – indre utviklingsmål!

  IDG – indre utviklingsmål!

  Av: Per Terje Naalsund En bevegelse med mål om å nå hele verden er nå i gang! Bevegelsen kaller seg Inner Development Goals – IDG. Denne bevegelsen arbeider for å få politikere, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner til å innse behovet for og nytten av indre vekst.  Gestaltterapi For gestaltterapien kan dette se ut som en…

 • Etiske prinsipper for gestaltterapeuter: Regler å følge eller verktøy å bruke?

  Etiske prinsipper for gestaltterapeuter: Regler å følge eller verktøy å bruke?

  En samtale mellom Anna Yudin og Henning Herrestad De etiske prinsippene for gestaltterapeuter i Norge handler blant annet om avgrensning for å unngå doble relasjoner med klienter. Slike relasjoner «kan forringe den profesjonelle dømmekraften» og bør derfor unngås. I en samtale med Henning Herrestad diskuterer Anna Yudin muligheten for å se på disse begrensningene, som…

 • FER: Klienter i selvmordsfare

  FER: Klienter i selvmordsfare

  Klienter i selvmordsfare – hvor kan jeg søke støtte som gestaltterapeut MNGF?  Som gestaltterapeuter MNGF har vi i utgangspunktet et godt faglig grunnlag for å møte mennesker med ulike problemstillinger innen psykisk helse. Det er dog stor variasjon i både utdannelses- og erfaringsbakgrunn, og hvordan den enkelte terapeut står skodd til å møte alvorlige problemstillinger…

 • Om å oversette ‘Bibelen’

  Om å oversette ‘Bibelen’

  Av: Ann Kunish Hvordan går man fram for å oversette en komplisert tekst som Perls, Hefferline og Goodmans Gestalt Therapy til et annet språk? Yana Larionova holder på med en ny oversettelse av boka til russisk. I dette intervjuet forteller hun hvordan jevnlige møter med kolleger for å diskutere teksten hjelper henne med arbeidet.   …

 • Naturtilknyttet gestaltterapi

  Naturtilknyttet gestaltterapi

  Tekst og bilde: Vienna Duff og Kristine Steensen En samtale mellom Vienna Duff og Kristine Steensen om gestaltterapiens forhold til natur og om hvordan terapipraksisen kan bevege seg ut av terapirommet og inn i naturen. Refleksjonene deres løfter frem en rekke spørsmål, og er naturlig nok plassert i vår samtidige verden som inkluderer den globale covid-19…

 • Har du online-klienter?

  Har du online-klienter?

  En av bidragsyterne til forrige årbok, gestaltterapeuten Claire Spiller, er doktorgradsstudent ved Metanoia Institute. Hun forsker på måten digital teknologi påvirker det terapeutiske arbeidet. Nå ønsker hun innsikt også fra norske terapeuter om hvordan det har vært å gi terapi via skjerm.  Dette arbeidet inngår i en større studie som heter «The Practice of Gestalt…

 • Etterutdanning?

  Etterutdanning?

  Er du interessert i etterutdanning i gestaltterapi? Det er mange som tilbyr nye kurs og lengre programmer for tiden, og en klar trend er at de ofte gjennomføres på nett.   Norge Her i Norge er Norsk gestaltinstitutt høyskole allerede i gang med sitt etterutdanningsprogram. De tilbyr dette skoleåret 3-dagersverksteder med Gro Skottun, Vikram Kolmannskog, Juliane…

 • Endring ved hjelp av musikk

  Endring ved hjelp av musikk

  Intervjuet av: Monica Wegling I 2018 var Trond Grem Sagli Wold andreårsstudent ved NGI og skrev i GESTALT nr 2/2018 artikkelen «Gjenåpning av gestalter» om hvordan uvant musikk kan åpne gestalter en ellers motsetter seg for å gjenåpne. Gestaltterapeuten har tatt en prat med ham fire år etter. Når ble du uteksaminert fra NGI? Jeg ble uteksaminert…