Kategori: Ukategorisert

 • Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Borderline-bølgen og dens konsekvenser for gestaltterapien

  Gianni Francesettis «fundementals of phenomenological gestalt psychopathology» er en bok som begeistrer meg, men som også utfordrer. Den utfordrer indirekte praksisen til det vi kan kalle for relasjonell gestaltterapi med vekt på samskapingen mellom klient og terapeut og argumenterer for en nyfenomenologisk vending. Begrunnelsen for dette er at vi må innstille oss på å behandle den…

 • Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Til stede i fravær. Om feltteori og samtaleterapi i et postmoderne samfunn

  Trekk i tiden vi lever i er: Et utydelig skille mellom det private og det offentlige, tidsfattigdom og manglende stabilitet og kontinuitet i relasjoner. Disse fenomenene utfordrer identitetsdannelsen og påvirker personligheten. Disse trekkene ved tiden krever faglig oppmerksomhet på hvordan vi praktiserer gestaltterapi. Det er budskapet fra Gianni Francesetti og kollegene hans ved IPSIG. Av…

 • Hvordan bli en bedre terapeut?

  Hvordan bli en bedre terapeut?

  Psykoterapiforskeren Bruce Wampold var hovedtaler ved gestalt-forskningskonferansen i Hamburg i 2022.  Han fortalte der om sin forskning om kvaliteten ved psykoterapi. Budskapet hans var at konteksten for terapien spiller en større rolle enn selve terapiretningen som brukes, og at særlig tre faktorer er avgjørende for et vellykket terapiforløp. Av: Per Terje Naalsund, med hjelp av Leolinda…

 • Etterutdanning?

  Etterutdanning?

  Er du interessert i etterutdanning i gestaltterapi? Det er mange som tilbyr nye kurs og lengre programmer for tiden, og en klar trend er at de ofte gjennomføres på nett.   Norge Her i Norge er Norsk gestaltinstitutt høyskole allerede i gang med sitt etterutdanningsprogram. De tilbyr dette skoleåret 3-dagersverksteder med Gro Skottun, Vikram Kolmannskog, Juliane…

 • Terapi som en form for dans. Intervju med Margherita Spagnuolo Lobb.

  Terapi som en form for dans. Intervju med Margherita Spagnuolo Lobb.

  Intervjuet av Ann Kunish og Per Terje Naalsund Italienske Margherita Spagnuolo Lobb er en av gestaltterapeutene som har best kjennskap til den internasjonale gestaltterapi-historien. I dette intervjuet forteller hun om hvordan har hun jobbet med og videreutviklet temaer fra Gestalt Therapy av Perls, Hefferline og Goodman. AK & PT: Velkommen! Vi er glade for at…

 • En gestaltterapeutisk politikk

  En gestaltterapeutisk politikk

  Av: Henning Herrestad Kan vi som gestaltterapeuter uttale oss om hva som er en ønsket samfunnsutvikling? Det mente Paul Goodman, som var med å skape gestaltterapien. Hvordan bygget han sin samfunnskritikk på teorien om gestaltterapi? Og hvor aktuell er hans kritikk av det amerikanske samfunnet på 1950-tallet for vårt samfunn i dag? Det finnes to…

 • Endring i terapi

  Endring i terapi

  Av: Gro Skottun  Det var både inspirerende og forvirrende å lese Henning Herrestads artikkel “Endring og gestaltterapi” i Gestaltmagasinet (2018). Artikkelen var en av flere i magasinet som omhandlet temaet endring. Jeg ble glad for at Herrestad hadde lest Åshild Krügers og min bok “Gestaltterapi. Lærebok i teori og praksis” (2017) grundig, og hadde tatt…

 • Psykoterapi og forsoning

  Psykoterapi og forsoning

  Av: Henning Herrestad Jeg ledet tidligere komiteen i Norsk gestaltterapeut forening som behandlet klager fra klienter mot gestaltterapeuten de hadde gått til. Retningslinjene for klagebehandling påla oss å invitere klager og påklagede til et dialogmøte før komiteen avgjorde saken. Første gang jeg ledet et slikt møte trodde jeg det skulle ende med at partene ble…

 • Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

  Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

  Av: Henning Herrestad Gestaltterapiens mest dominerende figur, Fritz Perls, innledet et seksuelt forhold til en av sine pasienter og avviste at det var noe galt i det. I dag ville han blitt fratatt sin rett til å være lege og behandler. Framfor å fordømme ham, ønsker jeg å bruke Perls’ case for å analysere de…