Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen

Hvor alvorlig en depresjon er, kan bli målt ut fra klientenes avkobling fra samspillet mellom oss, ut fra i hvor stor grad de er fraværende fra kontaktgrensen. Mellom oss er den felles grunnen som vi hele tiden samskaper på kontaktgrensen. Den er strukturen som forbinder oss til verden og til livet, øyeblikk for øyeblikk. I … Fortsett å lese Klinisk eksempel på indre diagnostisering: Å deprimere sammen