IDG – det er nå det gjelder!

Oslo-hubben Relate2Change arrangerer IDG-konferanse 21. juni. Vi har snakket med Christin Winter om bakgrunnen for konferansen.

Av Kristin Borge-Hansen

Hvordan ble IDG Relate2change Oslo-hubben til?

Christin forteller at det begynte høsten 2022. Sammen med samarbeidspartneren Monica Mon var hun i Stockholm. Der traff de Christin Pontus Holmgren fra sitt konsulentnettverk i Stockholm høsten 2022.  Han delte mye om sitt engasjement i IDG, hvor han koordinerer alle hubbene i IDG. Han fortalte at helgen etter skulle han ha et kurs ute på Ekskäret, som drives av de som startet IDG. 

Cecilie Dahle og Christin Winther på Ekskäret

Christin bli inspirert – og tok med kollega Cecilie Dahle dit. Ekskäret ligger i Stockholms skjærgård, og det er et sted med gjennomgående bærekraft på alt fra bygningen til mat, organisering og aktiviteter. Ekskäret Foundation er non-profit, og har som formål å fasilitere samskaping for et mer bevisst og bærekraftig samfunn. De startet i 2009, med fokus på sammenhengen mellom livslang, indre utvikling og vekst og sosial samfunnsutvikling. Det er de som har tatt initiativet til IDG.

På Ekskäret fortalte Pontus Holmgren mer om IDG.  Christin og Cecilie dro inspirert tilbake til Oslo med en stor lyst til å starte hub. De fikk også med seg Kristiane Rivedal. Det var allerede en nystartet hub i Oslo, av Awake kommunikasjonsbyrå som driver med bærekraftig kommunikasjon. I tillegg var det en hub i Fredrikstad. De tok et teamsmøte med de andre hubbene for å få mer informasjon og høre hvordan de hadde organisert seg, og samarbeidet var da igang. Alle hubbene i Norge skal samarbeide mot et felles mål, å spre informasjon om IDG. 

Etter en del drøfting om hvordan de skulle organisere hubben, ble de enige om å lage en non-profitt forening, for å tydeliggjøre at det er et frivillig arbeid. De er den eneste hubben som har registrert hubben som en frivillig organisasjon i Brønnøysund. De starter med andre ord opp en medlemsorganisasjon. De måtte bestemme seg for navn, og det ble mange navn på blokka.

– Vi lette blant ordene i dimensjonene og kvalitetene. Vi ble stadig fanget av Relate2change, som vi synes fanget opp hovedessensen med IDG. Det er å relatere seg til andre, og å få til endring. Etter etableringen kom «krav» fra IDG hvordan navnet skulle bygges opp, så da ble IDG Relate2change OSLO HUB, forteller Christin. 

Christin Winter er gestaltterapeut, coach, veileder og høyskolelektor ved NGI. Hun representerer IDG gjennom Oslo-hubben Relate2change. (Bilde: NGI)

Hva gjør hubbene?

Christin forteller at IDG globalt lager et globalt økosystem for utvikling av mennesker og organisasjoner, for å få til en bærekraftig utvikling. Hubbene er jobber lokalt for å spre informasjon, og de skal være støtte og pådriver til utvikling.

– Vi har møter med organisasjoner og holder foredrag på enkelte arrangementer. Vi har som mål å holde gratis og åpne møter for alle som vil komme. På hubmøtene denne høsten har vi sett nærmere på de forskjellige dimensjonene, og det skal kumulere i en konferanse 21 juni. Konferansen er den eneste vi tar litt betalt for, for å dekke kostandene, forteller Christin.

Hva skjer på konferansen?

– Konferansen blir et spennende arrangement. Det er veldig mange dyktige folk som er engasjert og stiller opp gratis. Det er inspirerede, forteller Christin.

Konferansen starter i plenum med litt fakta om IDG. Så blir det en mindfull seanse ledet av sanger og foredragsholder Lisa Bonnár, som har PhD i vuggesang og engasjert tilstedeværelse og indre bærekraft. Deretter går deltakerene i grupper, ledet av erfarne prosesskonsulenter: Ann Kunish, Jøril Korperud Johnsen, Helle Evensen og Cecilie Dahle. De skal fasilitere en øvelse som hubben har kalt: «Vår bærekraftshistorie». I øvelsen kommer de til å deltakerne i å komme opp med et IDG-prosjekt, enten på jobben eller på det personlige planet.

Dimensjonen som konferansen tar opp er «Acting».

– Når alle er samlet i plenum, skal vi se på denne dimensjonen, og spesielt kvalitetene mot, utholdenhet, optimisme og kreativitet, forteller Christin. De har engasjert Teater Mosaik, som er en «playbackteatergruppe» til å gestalte alle bærekraftshistoriene i plenum. Dagen oppsummeres av en fishbowl av spesielt inviterte gjester, som høyt skal reflektere over konferansen og IDG.  Her kan også publikum delta sammen med gjestene Hans Morten Skivik, Heidi Lyngstad, Kathrine Aspaas, Beate Jelstad Løvaas og Tove Kaiku. Til slutt er det mulig for en Afterglow, dvs. en mingling utover kvelden for de som ønsker det.

Det er nå det gjelder, sier du. Hva er så viktig med IDG?

– IDG ble rett og slett til på grunn av en frustrasjon over at vi ikke når FNs bærekraftsmål, forteller Christin.

Ekskäret foundation reiste spørsmålet: «Hva skal til for at verden skal nå bærekraftsmålene?» Sammen med K29 og The New Dimension startet de et forskningsprosjekt for å besvare spørsmålet. De fikk med seg solide akademiske partnere som Harvard business school, MIT, Stockholm universitet m.fl., og tre år senere hadde de svaret.

– Det som skal til er at vi alle mennesker endrer oss og tar mer ansvar for hva vi bidrar med personlig og profesjonelt, forteller hun videre.  

Resultatet er rammeverket Inner Development Goals (IDG), og organisasjonen IDG ble dannet. Europaparlamentet anerkjente rammeverket i en resolusjon i juni 2022. IDG har spredd seg over hele verden. Det finnes nå nærmere 300 hubber spredt i over 45 land.

– Det er nå det gjelder! FN ser IDG hubber som en måte å nå ut til verden på, forteller Christin som er sikker på at dette vil spre seg videre.

– Vi møter et stort engasjement på hubmøtene. Folk blir inspirert og sier at dette gir håp. IDG har truffet en nerve! Det er et behov for å kunne bidra med noe konstruktivt, å ta mer ansvar – og ikke bare føle på avmaktsfølelse for at vi ikke når bærekraftsmålene. Gjennom IDG så tar vi makta tilbake, slik at vi alle får en mulighet til å påvirke, forteller hun.

I arbeidet med IDG blir verdiene «open access», samskaping og samarbeid viktige:
– Alt materialet ligger åpent tilgjengelig for alle å laste ned, til og med logoene, og vi skal samarbeide om å spre IDG og samskape fremtiden, sier Christin. 

Hva er veien videre for hubben?

Christin forteller at hubben nå har fått styrket styret ytterligere. Opprinnelig bestod styret av Christin, Cecilie og Kristiane. Nå har de utvidet med fire kompetente personer til. De har fått med Tove Kaiku, som har mange års erfaring som HR direktør og som nå er ny HR direktør Nordic i Statskraft. Videre har de fått med seg Helle Evensen, som er HR spesialkonsulent i Oslo kommune og gründer i grønn teknologi, og Elisabeth Simonsen, som har 15 års erfaring fra frivillig organisasjon. Som vararepresentant har de med Jøril Korperud Johnsen, som også er i advisory board for Awake hubben. Hun er engasjert i bærekraft, og har vært bærekraftsdirektør i IKEA. IKEA var for øvrig en av de første som tok i bruk IDG i egen organisasjon.  

De er også iferd med å lage et Advisory Board. Til nå har de fått ja fra Hans Morten Skivik, Kathrine Aspaas, Beate Jelstad Løvaas og Knut Iver Karevold. De har flere spennende navn på blokka. 

Som ideell organisasjon i oppbygningsfasen har de ikke så mye penger, men de håper å få flere medlemmer og organisasjoner som kan støtte arbeidet. De har også søkt om støtte til dette ideelle informasjonsarbeidet. 

Høstens program

Til høsten planlegger hubben hubmøter hos bedrifter, der de vil ta opp forskjellige IDG relaterte temaer. Det er inngått muntlige avtaler med DnB, Oslo Kommune og bydel Stovner om å være vertskap. Et av temaene til høsten vil være mangfold og inkludering, bl.a med Lisa Cooper i Catalyst som bidragsyter.

Til høsten er også årets toppmøte i indre bærekraft i Stockholm: «Connecting the dots». Da samles alle til to dager med mange spennende foredragsholdere. Det er også mulig å følge konferansen digitalt. 

Christin forteller at de håper å samle alle fra Norge den siste dagen i Stockholm.

– Da kan vi tenke sammen om veien videre for IDG i Norge. Kanskje skal vi danne IDG Norge forening? Det vil være nyttig om vi kan samler kreftene til felles innsats, forteller hun.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner  

Christin forklarer at IDG-rammeverket er bygget opp som en metode som ligner på fremgangsmåtene for programmene ved Norsk Gestaltinstitutt:

Fra vårens IDG-møte på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

–  Egentlig er det laget på samme måte som programmene til NGI. Det er starter med å bli oppmerksom, tilstede, og ha evne til selvrefleksjon. Det er dette det handler om første året på NGI sine utdanninger også. NGI har drevet med indre bærekraft i 31 år, så dette har vi kompetanse på ved instituttet, sier Christin som selv underviser ved NGI.

Hun forteller at NGI tilbyr et undervisningsprogram for IDG-veiledere fra høsten av. Programmet er knyttet opp til IDG og bærekraftsmålene. Tanken er å gi interesserte veiledning på å jobbe med IDG i egen organisasjon. 

Hun forteller også om planer om å lage et FoU-prosjekt på IDG i samarbeid med VID.


Du kan lese mer om IDG internasjonalt og i Norge i denne artikkelen: https://gestaltterapeuten.no/2023/03/idg-indre-utviklingsmal


Publisert

i

,

av