Nytt studium ved NGI: IDG Veileder

NGI tilbyr ettårig IDG Veilederutdanning fra høsten 2023.

Utdanningen er rettet mot å utvikle ferdigheter for implementering av FNs bærekrafts mål gjennom IDG (Inner Development Goals) og gestalt som metode i arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling.Studenten oppfordres til å ha et IDG prosjekt i egen bedrift/organisasjon parallelt med studiet.

Studenten deltar i veiledningsgruppe som en del av studiet, hvor studenten får veiledning på sitt IDG prosjekt. På den måten får studenten og bedriften/organisasjonen direkte nytte av undervisningen.

Studiet består av: 
– Fem undervisningssamlinger hvorav to samlinger à to dager og tre samlinger à tre dager.
– Fire veiledningssamlinger à fem timer.

Les mer om programmet på nettsidene til NGI 

Du kan lese mer om IDG i artikkelen vår: «IDG – indre utviklingsmål» 


Publisert

i

av

Stikkord: