Kroppslig forankret dialog

Dette årets årbok, Gestaltterapeuten 2023, vil ha «Kroppslig forankret dialog» som tema.

I terapirommet, så vel som i samfunnet rundt oss, spiller sansing, fornemmelser, bevegelse og det ordløse språket en vel så stor rolle som ordene. Vi ønsker å vie neste nummer av årboken til å utforske nettopp dette.

Hvordan fungerer den kroppslig forankrede dialogen i terapirommet, og hvordan kan vi finne støtte i det før-språklige, kroppslige – både i terapirommet og utenfor?

Dette er eksempler på innfallsvinkler og problemstillinger vi ønsker å belyse gjennom både teoretiske og praksisnære tekster. Det er fremdeles plass til flere artikler og flere skribenter, så ta kontakt hvis du har en artikkelidé og ønsker å bidra til årets årbok. Vi ser frem til å høre fra deg!

Hilsen redaksjonen