IDG – indre utviklingsmål!

Av: Per Terje Naalsund

En bevegelse med mål om å nå hele verden er nå i gang! Bevegelsen kaller seg Inner Development Goals – IDG. Denne bevegelsen arbeider for å få politikere, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner til å innse behovet for og nytten av indre vekst. 

Gestaltterapi

For gestaltterapien kan dette se ut som en mulighet for å få realisert potensialet vårt. Selve grunnlaget for gestaltterapien, Perls, Hefferline og Goodmans Gestalt Therapy fra 1951 hadde undertittelen «Excitement and Growth in the Human Personality». Helt siden begynnelsen på gestaltterapiens historie har gestaltterapeuter vært opptatt av hvordan den kan tas i bruk utenfor psykoterapien – i bedrifter, undervisning, for selvutvikling og til og med i samfunnsutvikling. 

Sverige

Bevegelsen har sitt utspring i Sverige. Der har den fått oppmerksomhet i nyhetene. Stockholm Universitet, Stockholm School of Economics, Det karolinske instituttet for sosial bærekraft og Lund Universitet er blitt akademiske partnere for bevegelsen. Bedrifter som IKEA, Ericsson, Husqvarna-gruppen, Stena og Spotify samarbeider med den.

Mobilisering i Norge

Her i Norge er det dannet 6 «hubber» som nå jobber med å gjøre IDG kjent. En av dem er IDG Relate2change Oslo Hub, som NGI-lektoren Christin Winther ved Senter for relasjon og endring leder sammen med Cecilie Dale og Kristiane Rivedal.

Det har allerede vært arrangert flere nettverksmøter i Norge, og blant samarbeidspartnerne er PwC Norge og Solstrandprogrammet. De 5 hubbene samarbeider med hverandre, og i tillegg til «IDG Relate2change Oslo Hub», er de andre hubbene «IDG Oslo Awake Hub», «FredrikstadIDGHub», «Social Impact Lab Bergen», «United Cities Norsk Bærekraftsenter» (i Trondheim) og «IDG Hub Sørlandet» (i Kristiansand). 

Aktivitet 

Nå inviterer Relate2change-hubben til neste møte 29. mars, i NGIs lokaler i Sandvika. Dette arrangementet skal se nærmere på hvilken rolle relasjonskompetanse kan spille i arbeidet for en bærekraftig framtid.

Senter for relasjon og ledelse planlegger videre en minikonferanse 21. juni i Oslo. «Hva kan skje når forskjellige fagretninger, organisasjoner, bedrifter, frivillige, akadmia og de offentlige institutsjoner går sammen i IDG-arbeidet og samarbeider for å få IDG ut i verden? Det er et spennende momentum nå» lokker Christin Winther med på hjemmesiden. 

Også Norsk gestaltinstitutt har planer. I en podcast fra instituttet forteller Winther om pilot som skal tilbys fra høsten av, der en kan få opplæring i å bli IDG-veileder i bedriften en jobber i og også få veiledning i arbeidet med IDG-prosjekter i egen bedrift.


FNs bærekraftmål

Satsingen på IDG er knyttet til FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Den norske regjeringen vedtok i april 2022 en egen nasjonal handlingsplan for dette. Denne koblingen til bærekraftssatsninger bidrar til å gi IDG stort internasjonalt momentum. EU-parlamentet nevner til og med IDG som en forbilledlig bidragsyter i deres eget vedtak om implementeringen og gjennomføringen av bærekraftsmålene.  

IDG som verktøy for å nå målene

Hvordan skal vi menneskeheten nå bærekraftsmålene innen 2030? IDG mener det knapt er mulig å tenke seg uten at det skjer en endring av måten vi tenker og handler på. Skal menneskeheten klare dette, må vi gjøre IDG til selve verktøyet for å nå de andre bærekraftmålene.

IDG har første rekke identifisert de ferdighetene som menneskeheten trenger for å klare denne omstillingen. Disse ferdighetene har de så satt i et system. De har kalt dem evnen til:

  • Å være
  • Å tenke i et holistisk perspektiv
  • Å være i relasjon
  • Å samarbeide
  • Å handle for å skape endring

Nå er de i gang med arbeidet med å gjøre alle som ønsker en bærekraftig framtid oppmerksomme på potensialet i disse ferdighetene. Parallelt støtter de etableringen av internt utviklingsarbeid i denne retningen innenfor organisasjoner og forretningsliv. 

 

De svenske initiativtagerne

Hvem er det som står bak denne bevegelsen? Initativtakerne bak IDG har etablert tre svenske bedrifter som nå er drivende i dette arbeidet.

Bærekraftskommunikasjonsbyrået

Det ene firmaet er kommunikasjonsbyrået The New Division. Det er ledet av Jakob Trollbäck og Hannah Boman. Trollbäck stod bak selve den grafiske utformingen av ikonene for FNs bærekraftmål i 2015. Han dannet siden The New Division for å tilby bærekraftsinitiativer mer virkningsfull kommunikasjon.

Psykologi-appen

Det andre firmaet er 29k. Det er et app-selskap innen mental helse, indre utvikling og ledelse. Det ble grunnlagt av Erik Fernholm, Niklas Adalberth og Tomas Björkman, og er en non-profit organisasjon. Deres satsningsområde er å gjøre «evidensbaserte psykologiske verktøy skalerbare, elsket og gratis, til beste for fellesskapet. Som det står på nettsiden deres: «Vi må styrke mennesker og deres evner til å skape sunne miljøer omkring seg, også for andres skyld. Vi tror at det er en av de viktigste tingene vi kan gjøre globalt sett, og at det er gjennom indre bærekraft og indre vekst at vi kan navigere og skape et mer bærekraftig samfunn.»

Fellesskapsbyggeren

Den tredje bedriften er Ekskäret. Lederen av Ekskäret, Tomas Björkman, er også med i ledelsen av 29k. Dette er en non-profit-organisasjon som har som mål å «fasilitere samskapingen av et mer bevisst og bærekraftig samfunn.» Utgangspunktet for virksomheten deres var til å begynne med øya Ekskäret i skjærgården utenfor Stockholm. Der har de etablert en virksomhet som kan minne om Esalen. I vakre omgivelser arrangerer de ungdomsleire, kurs i personlig utvikling og andre utforskende møter for indre vekst og sosial endring. Siden har de i Stockholm etablert Klusteret, som skal være et møtested for et kluster av initiativer for bærekraftig samfunnsutvikling. De holder også på å bygge opp en app kalt Anywhere som skal bli en digital møteplass for samfunnsutvikling og indre vekst. https://29k.org/inner-development

IDG-konferanse i høst

De arrangerer sitt 3. IDG Summit 11.–12. oktober i Stockholm – og på nett. Agendaen for denne sammenkomsten er å «explore what the “IDGs in Action” look like, and connect the dots towards a purposeful and sustainable future.» 

Kritikk

Det er såvidt jeg kan finne ikke rettet noen kritikk mot IDG-bevegelsen i Sverige. I Norge har religionsfilosofen Simone Kotva skrevet et debattinnlegg i Vårt land i september 2022, der hun hevder blant annet at «å bruke mindfulness i en vestlig tilegnet versjon og i et samfunn som er individualistisk, kommer heller til å forsterke selvopptattheten som står i veien for å ivareta miljøet». Debattinnlegget er dessverre bak en betalingsmur, så jeg har ikke fått lest det.

Gestaltterapeuten skal forsøke å følge bevegelsen videre, og planlegger nye saker om utviklingen.


Denne artikkelen ble første gang publisert 23. mars 2023. Den ble endret 18. april 2023 for å få med at det er ikke bare 5, men 6 aktive hubber, og der de 6 hubbene ble omtalt med navn.