Har du online-klienter?

This Computer Needs Answer (Bill Kiley/Flickr)

En av bidragsyterne til forrige årbok, gestaltterapeuten Claire Spiller, er doktorgradsstudent ved Metanoia Institute. Hun forsker på måten digital teknologi påvirker det terapeutiske arbeidet. Nå ønsker hun innsikt også fra norske terapeuter om hvordan det har vært å gi terapi via skjerm.  Dette arbeidet inngår i en større studie som heter «The Practice of Gestalt Psychotherapy Online».   

Spørreundersøkelse

Har du lyst til å bidra til forskningen hennes? Da kan du gå inn på denne siden –  International Research Survey – Gestalt Psychotherapy Online – og fylle ut et anonymt spørreskjema, som hun har laget i samarbeid med andre gestaltterapeuter om hvordan det har vært å gi terapi via skjerm.

Undersøkelsen tar ca 6-9 minutter og består av både åpne og lukkede spørsmål. Siste frist for å bidra med sine erfaringer er 31. oktober.


Publisert

i

av

Stikkord: