Oppdatert veileder

Faglig Etisk råd (FER) har oppdatert veilederen «Dokumentasjon av gestaltterapeutisk praksis.» Det er en veileder for gestaltterapeuter i egen virksomhet som er tilsluttet Norsk gestaltterapeutforening (NGF). 

Veilederen har fått ny struktur for å gjøre den mer konkret og oversiktlig.
Veilederen inneholder blant annet en oversikt over krav til dokumentasjon og journalføring, forslag til kontrakter og hva disse skal inneholde, begrepsavklaringer og klientens rettigheter i forhold til taushetsplikt.
Her er det mye nyttig informasjon å hente for deg som driver egen praksis.
Les veilederen her.

Publisert

i

,

av