Fagartikler. Åpen tilgang.

Har du tid til å lese fag i sommer? Flere gestalt- og psykoterapi-tidsskrifter har nå gått over til åpen tilgang. For alle som er interessert i faglig oppdatering, er dette en fin mulighet.

Norsk gestalttidsskrift
Nærmest oss er Norsk gestalttidsskrift. Det har fram til nå vært et abonnementstidsskrift. Nå går de over til åpen tilgang. Du kan lese siste nummer på https://www.gestalttidsskriftet.no.

Introjeksjoner, fredsarbeid, trygghet og vold

I tidsskriftet kan du blant annet lese om: Ben Pedersens case-studie av introjeksjoner.  Annabell Stefanussen er intervjuet om bakgrunnen for hennes kurssuksess «Fredsarbeid i heimen».  Silje Larsen Grastveit har skrevet et essay om trygghet og vold.

Ansvar

Gro Skottun og Vikram Kolmannskog drøfter oppmerksomhet og bevissthet, særlig med tanke på det å ta ansvar i livet og for livet, i en essayutveksling.

Gro Skottun anbefaler også boka «Innføring i individualterapi», som hun har skrevet en omtale av.

 

The International Journal of Psychotherapy

Et annet interessant tidsskrift gis ut av den europeiske organisasjonen for psykoterapi, som flere norske gestaltterapeuter også er medlem av.  Tidsskriftet heter The International Journal of Psychotherapy. Deres siste nummer er tilgjengelig på http://www.ijp.org.uk/docs/IJP_2022_26_1_Online_R.pdf.

Traumer

Den første artikkelen i nummeret er en grundig gjennomgang av psykiateren Dan Anders Palmquists erfaringer med traumatiserte klienter gjennom 50 år. Her løfter han fram teori om traumer, dissosiasjon, speilnevroner og tilknytning. Mest skriver han likevel om hvordan det å være traumatisert, skaper spesielle forutsetninger for møtet mellom klient og terapeut.

Veiledning
I en annen artikkel skriver James C. Overholser om hvordan sokratiske spørsmål kan spille en viktig rolle i veiledning. De kan påvirke terapeuten til å se dypere i møte med klienten. Dialogen sokratiske spørsmål åpner opp for, muliggjør også veier videre for profesjonell utvikling av veilanden.

Digital terapi

Ronen Stilman har dessuten en interessant artikkel om digital terapi. Han foreslår å se vår motstand mot teknologi i lys av tilknytningstiler. Gjør teknologi oss engstelige, ambivalente? Eller er vi trygge i bruken av den? Han kommer også med forslag til hvordan vi mer bevisst kan jobbe med kvaliteten av kontakt – både med oss selv foran kameraet og i form av undersøkelser av klientens fornemmelser av kontakt.