Jubilanten og gestaltisten Malcolm Parlett fyller 80 år!

Av: Beate Midttun

For meg personlig har Malcolm vært en viktig veileder, rådgiver og coach med terapeutisk effekt siden vi møttes første gang våren 2007.

 

 

 

«All psychology ought to be social psychology» – Malcolm Parlett

 

 

 

Han har støttet meg, utfordret meg, tenkt med meg, utforsket og inspirert meg til å lese skrive og eksperimentere med nye og stadig mer krevende felt og gruppe fenomener. I en alder av 80 opplever jeg Malcolm som stadig mer livlig og lekende. Samtidig: Kanskje enda mer ærlig og utfordrende både til faget og til hvordan vi forvalter vårt globale samfunn. 

De siste 18 månedene har vi holdt kontakten i cyperspace. I vår veiledningsgruppe har vi utforsket muligheter og begrensinger sammen. Vi har frustrert og vi har funnet hverandre i en krevende tid for de fleste. Den 13. juli fyller Malcolm 80 år. 

På tradisjonelt vis salutterer, bukker og nikker vi i Fredrikstad. Takk for det du har bidratt med. Takk for at vi i skrivende stund kan registrere at Prekesjappe har kommet for å bli som den nye samarbeidsmodellen i lokale strategiske utviklings- og innovasjonsprosesser. Vi ses snart i Lykkebergvillaen. Gratulerer med dagen! 

Future sense

I anledning bursdagen oppforder vi dere til å se på intervjuet #163 Future Sense – with Malcolm Parlett – FirstHuman i podcasten «being human» (Aterthon, 2021), publisert 15 mai 2021. 

Her sier han: 

«What I’m very keen on, and being in the Gestalt tradition, is that one of the founders, who is a man called Paul Goodman who was a tremendous social activist and brilliant man, was constantly wanting to take gestalt into being more of a, well, at one point he even called it sociotherapy. I mean into saying that, instead of locating people’s problems all internally we should be constantly looking at them in context and that, if people are very, very disturbed, upset endangered, feeling scared, whatever, this has as much to do with the context in which their in, the environment that they’re in. And we have to look at the two together. You can’t just look at psychology on its own. All psychology ought to be social psychology.» – Malcolm Parlett, 15. mai 2021 – utklippet finner du her.  

Beate Midttun er til daglig programleder innen organisasjon- og tjenestedesign i Fredrikstad kommune. Hun er gestaltterapeut (MNGF) fra NGI og har lenge jobbet med konseptet «Prekesjappe», der Malcolm Parlett har vært med som faglig støttespiller.