Senter for relasjon og endring åpner snart

Gestaltterapeut Christin Winther ligger ikke på latsiden. Da fellesskapet hun jobber i, på Loftet i Bygdøy allé 21 i Oslo, mistet leiekontrakten ved årsskiftet, bestemte hun seg like godt for å skape noe nytt. Første august åpner hun Senter for relasjon og endring i Nobels gate.

Du kunne ha lett etter et kontor til deg selv, men valgte å gjøre noe annet. Hvorfor?

Jeg synes miljøet vi hadde i femte etasje i BA21 fungerte så bra, både det at vi var flere faste terapeuter og at vi hadde en liten “pool” der andre terapeuter kunne leie rom på timebasis og være der noen timer i uka. Jeg tror på at vi blir bedre sammen, og ved å samlokalisere blir vi noe mer. Vi er mange som har mistet tilholdsstedet vårt i Bygdøy allé 21, og vi har alle forstått at det ikke er lett å finne noe nytt. Det er litt trist at små yrkesgrupper som oss blir presset ut av sentrum fordi lokaler rett og slett blir for dyre når bygårdene kjøpes opp av investorer som lager top-end utleiesteder med glass og landskap.

Vanskelig marked

Hvordan har prosessen med å finne et nytt sted vært? 

Jeg skjønte hva som var i emning da det like før jul dukket opp megler og fotograf i våre lokaler. Da begynte jeg å titte litt på FINN. Først tenkte jeg at to-tre grupperinger kunne gå sammen, men oppdaget fort at utleiere vil ha én kontraktspart å forholde seg til. De fleste næringseiendommer er kjøpt opp av større investorgrupper, og ingen av dem ønsker å administrere mange små kontrakter, slik vi som terapeuter ofte har behov for. Sånn sett så var det ikke noe ideelt marked for oss å gå ut i. I utgangspunktet var ikke den løsningen vi nå har landet på noe vi selv ønsket. I løpet av prosessen med å finne nye lokaler, har vi blitt kraftig realitetsorientert når det gjelder hvordan leiemarkedet fungerer og prises. Det er få små gårdeiere igjen i Oslo, og å finne noe som passet akkurat for oss da vi trengte det, var en utfordring.

Underveis i prosessen var jeg innom mange steder –- fra sentrum til Lysaker. Tullin-prosjektet var spennende fordi vi der var i dialog om samlokalisering med en skole. Det ble dessverre ikke noe av dette prosjektet, men så dukket Nobels gate opp. Nå er vi i full gang der.

Jeg innbiller meg at dette må ha vært en tung prosess. Dette er jo et stort prosjekt. Mye står på spill, mye skal klaffe. Hvordan går det med deg opp i berg-og-dal banen?

Prosjektet har vært dynamisk og det er noe med å snu kappa etter vinden. Jeg har erfaring med det. Jeg så på steder overalt – Lysaker, Solli Plass, Tullinløkka, men mye var veldig dyrt. Vi var presset på tid, og kunne ikke lenger ha den brede prosessen. Vi måtte etter hvert lande en avgjørelse.

Det at utleierne vil ha én kontraktspart å forholde seg til var vanskelig. Det betydde at jeg måtte organisere et AS alene. Da måtte jeg gå noen runder med meg selv. Det er viktig å få  fram at jeg ikke har stått i dette alene. Jeg har hatt gjengen fra Bygdøy allé som hele tiden har sagt at de er med. Og så har jeg min venninne og kollega Anne Wodstrup som har erfaring med slike prosesser. Vi jobber sammen i noe som heter X-gen som handler om involveringsprosesser og samarbeid ved i byutvikling m.m. Så jeg kan ikke si at jeg har følt meg helt alene. Og nå er jeg heller ikke alene i Nobels gate. Det er en flott og entusiastisk gjeng med fagfolk som skal flytte inn, og det er utrolig spennende. I prosessen fant jeg også en veldig god samarbeidspartner i Monica B. Mon som blir co-administrator i Nobels gate.  Hun er veldig engasjert i prosjektet og bidrar utrolig godt med sin erfaring med ledelse og driftskompetanse på bygg, samtidig som hun er gestaltterapeut og tidligere forlagsredaktør med bred redaksjonell erfaring. Hun er i tillegg nabo til senteret.

Flerfaglig fellesskap

Du har fjorten rom du skal fylle opp. Hvordan går det med å fylle kontorene?

 Det har gått bra. Vi har fylt opp 13 rom nå og har kun ett rom ledig. I pool-ordningen er det derimot plass til flere. Vi har fått med mange gestaltterapeuter, men også psykologer og psykoterapeuter fra andre retninger enn gestalt. Det synes jeg er spennende. Det blir et flerfaglig fellesskap, som kan skape synergi.

Du sa at du fortsetter med pool-løsningen, der rom kan leies ut på timebasis. Det kan vel kalles en slags terapeutisk co-working modell? 

Ja, det kan det absolutt kalles. Jeg viderefører konseptet, men har blåst det litt opp. I tillegg til de fjorten faste kontorene blir det fem rom som inngår i poolen, hvorav fire er store nok til at de kan brukes til både individuell terapi og grupper. 

Vi vet at dette konseptet fungerer. På Loftet i Bygdøy allé 21 har vi vært en fast base som hadde kontorer der og så har vi fått inn folk via pool-ordningen som jobber noen timer i uka. Når jeg spør de andre hvordan de har opplevd pool-ordningen, sier de at den har vært en berikelse for miljøet. Det har kommet både erfarne inn og studenter, noen for kortere tid, noen blir lengre. Det har fungert veldig fint. Det er bra at det er bevegelse i lokalet, at du kan møte noen og si hei. Det er hyggelig, fordi vi sitter stort sett og jobber med dørene lukket. 

Den sosiale biten er veldig viktig. Folk er sugne på et sosialt fellesskap, så vel som faglig fellesskap. Det er kanskje også en grunn til at responsen har vært så bra. I Nobelsgate får vi også et veldig koselig personalrom/kjøkken og hang-out område hvor det er mulig å spise og drikke kaffe sammen. 

GPO har hatt tilholdssted i BA21 flytter de med på lasset?

Ja, GPO har nettopp bestemt i styremøte at de blir med. De skal ha adresse der, ha sine arrangementer der samt leie et fast kontor 30 %. Dette kontoret kan også medlemmer av GPO leie.

Christin Winter og Monica B. Mon foran Senter for relasjon og endring i Nobels gate 16 a.

Nye løsninger

Det må ha vært mye å sette seg inn i? 

Jeg lærer hele tiden av prosjektet. Nå blir kontraktene elektronisk, og Myrent samkjører sitt system med regnskapsfører, så det blir svært lite administrasjon når alt er oppe og går. Booking og døråpning blir via en app på telefonen, mest sannsynlig med enten kode eller QR kode. Det vil si at når vi gjør avtale med klienten, så får de en kode eller QR kode. Når de kommer til timeavtale så låser de seg inn selv og setter seg på venterommet. Møteromsbookingen til poolordningen skjer også online. Det blir mye mindre administrasjon på den måten.

Er det mye arbeid som må gjøres i Nobels gate?

Det er en ambassadebygning, så i utgangspunktet er det faste og godt isolerte vegger. Bygget har bra standard. Det er heldigvis ikke mye vi trenger å gjøre i lokalene. Det må settes opp en vegg så vi får et kursrom og vi må lukke dører, åpne dører, rive en vegg – slike småting. De som leier kontor fast kan dessuten pusse opp rommene hvis de ønsker. Vi trenger å få litt liv inn i lokalene!

– Vi håper på et 5 års-perspektiv, minst!

– Hva er tidsperspektivet når det gjelder driften? 

Leiekontrakten jeg har med eierne er på fem år, ett års binding og deretter tre måneders gjensidig oppsigelse. På sikt ønsker de å bygge leiligheter. Men bygningen er på byantikvarens gule liste, og for å få investeringen til å bære seg økonomisk planlegger de å bygge en del høyere enn eksisterende bygg. Da trenger de sannsynligvis unntak fra reguleringsplanen, og det kan ta fem år.

Vi visste at det var tidsbegrenset da vi flyttet inn i Bygdøy allé 21, også. Den gangen var vår kjære gårdeier 83 år. Hun har driftet bygget i over 60 år. Ukentlig ble hun ringt opp av investorer som ønsket å kjøpe eiendommen, som hun svarte med: «Jeg er alt for ung til å selge». Det er forståelig at hun kaster inn håndkleet nå som hun nærmer seg 90 år. Hun har driftet Bygdøy allé 21 siden hun var 20 år, først som hotell, deretter utleie til psykologer, psykiatere og terapeuter i fem etasjer. Mange som nå flytter ut fra BA21 har lang fartstid derfra. Med oss til Nobels gate har vi med flere – blant annet en som har jobbet i BA21 i 20 år. Vi andre fikk også noen gode år i Bygdøy allé.

Og i mellomtiden har du tid og ro til å planlegge det neste?

Ja, jeg har tanker om fortsettelsen etter Nobels gate. Jeg vet at Oslo kommune har en del tomme bygninger. Med en litt lenger prosess, kan det være mulig å få til et leieforhold med dem. Får vi til et miljø her, kan vi løfte det til et nytt sted senere. I Nobels gate får vi prøvd ut modellen. Jeg har vært nøye med å kvalitetssikre de som leier, og jeg stiller krav i kontrakten om at leietakerne skal være godkjent av sine respektive foreninger, at de holder seg faglig oppdatert, går til veiledning osv. Skjer det noe uetisk, kan leietaker miste kontrakten. Dette er viktig for meg. Rett og slett for å kvalitetssikre og sikre omdømmet til senteret. Dét og smittevern er viktig.

Involvering og byutvikling

Du samarbeidet med arkitekt Anne Wodstrup da du prosjekterte Tullins gate. Er hun med nå?

Ja, hun er med som rådgiver og kommer også til å jobbe sammen med meg i Nobels gate. Vi samarbeider om prosjekter knyttet til involvering av nøkkelgrupper og befolkning i byutvikling. I tillegg til å være arkitekt og byplanlegger har hun videreutdanning i kulturledelse og ledelse av medvirkningsprosesser, blant annet gjennom et masterprogram i Nederland om gruppeutvikling. Hun er opptatt av å få til den gode samfunnsdialogen slik at flere kan ta en rolle i utviklingen av Oslo som en bærekraftig by for alle. Jeg selv har bakgrunn fra COWI, et konsulentfirma med blant annet arkitekter, ingeniører og samfunnsøkonomer, der vi prosjekterte veier, sykehus, sentrumsutvikling og samfunnsøkonomi. Der fikk jeg mange spennende erfaringer med å kjøre prosesser med nøkkelpersoner så vel som hele befolkningen.

Anne og har utviklet et konsept vi kaller «X-gen«. Det handler om prosessdesign og ledelse for å løse komplekse urbane prosjekter med tanke på å la folk få delta i utviklingen av stedet de bor. Jeg bruker selvfølgelig gestaltmetode inn i storgruppe-metodikk og involvering. Det blir alltid kreativ skreddersøm i slike prosesser. Det er spennende. Det vi prøver å få til i Nobels gate handler nettopp om involvering, samarbeid og synergi i en by som vokser og endrer seg i raskt tempo.

Er det noe mer du ønsker å si om stedet?

Vi har nå over 30 fagpersoner tilknyttet Senter for relasjon og endring. Det er 13 utleide kontorer, kun ett er ledig. Det er flere som deler på kontor, så det er flere enn 14 fagpersoner knyttet til senteret fast. I tillegg er det pr i dag 11 personer i poolordningen og vi har plass til enda flere i denne fleksible ordningen. Nå venter vi bare på å få flytte inn og lage et senter som kan skape synergi!

Det morsomme er hvor entusiastiske alle er. Alle gleder seg til å starte opp og være med å bygge dette miljøet sammen. Ingenting varmer meg mer enn akkurat denne entusiasmen. Jeg tror virkelig på dette: at sammen kan vi gjøre verden til et bedre sted. Vi starter med godt og faglig arbeidsmiljø, og det blir ringer i vann som påvirker – klientene, omgivelsene og verden.

Christin Winther ble intervjuet av Ann Kunish

Senter for relasjon og endring har egen nettside: https://www.relate2change.no

Christin Winther er akkreditert coach, veileder MGPO og gestaltterapeut MNGF. På NGI har hun tatt to års organisasjonsutvikling (IGOR), grunnutdanningen som terapeut, toårig etterutdanning og to års veilederutdanning. I sin tidligere utdanningsbakgrunn har hun tilsvarende bachelor i juridiske fag og en master i ledelse i arbeidshelse fra UiO, samt sykepleiehøyskolen i bunnen.  Hun var med å starte fagfellesskapet Loftet i Bygdøy allé for fem år siden. Hun har vært med i GPO i 12 år, de første seks årene som leder, deretter som styremedlem. Hun er høyskolelektor på NGI der hun underviser på både coaching- og terapiutdanningen.

Christin har bred ledererfaring fra diverse lederstillinger i statlig sektor (bl.a. helsesektor), bred konsulent erfaring i både eget firma og det danske konsulentfirmaet Muusmann Research and Consulting i tillegg til mange år i COWI.  Se forøvrig www.varmtlederhjerte.no


Publisert

i

av