Min gestaltterapipraksis: Yana Larionova

Gestaltterapi undervises om i mange land og på forskjellige måter. Gestaltterapeuten introduserer derfor en serie der gestaltterapeuter i utlandet presenterer seg og forteller om deres bakgrunn, praksis og tanker om gestaltterapi.

Først ute er Yana Larionova fra Russland.

Yana Larionova (Foto: International Symposium on Neuroscience and Music)

Min praksis

Hvordan beskriver du din praksis? 

Jeg jobber fulltid, som terapeut i privatpraksis og som lærer i gestaltfaget ved to institutter. Noen uker har jeg opptil 20 klienter, andre uker 10. 

Jeg hjelper mine klienter med å øke deres varhet og integritet. Noen ganger trenger de terapi for å få til dette, andre ganger trenger de bare noen å rådføre seg med. Men uansett bør de få opplevelsen av økt oppmerksomhet på hvordan de sanser, beveger seg og tenker.

Hvor lenge blir dine klienter i terapi, som regel? 

Ingen regel! Noen trenger å komme i et år eller to. Noen av dem kommer tilbake etter et par års pause med ny bestilling. Noen trenger tjue timer. De jeg rådgir, er her fra fem til tolv timer.  

Kan du si noe om en typisk klient med hensyn til alder, kjønn, profesjon? 

Mine klienter er intelligente, tenkende mennesker. Stor variasjon i alder.

Bruker du et system for dine klientnotater?

Nei, jeg bare skriver notater for meg selv.

God terapi

Hva får du til som terapeut?

Jeg gir mine klienter en opplevelse av å bli sett og respektert.

Hva er de viktigste kvaliteter hos en god terapeut?

Å vite hvordan være inkluderende samtidig som man beholder en opplevelse av å være seg selv – å kunne være SAMMEN, uten at det nødvendigvis oppstår konfluens.

Hva synes du fungerer i terapi? 

Å være oppmerksom på hvordan klienten kontakter og å kunne bistå hen til spontan kontakt.

Bakgrunn og videreutdanning

Hvorfor bestemte du for å bli gestaltterapeut? 

Jeg traff gode lærere og ble interessert.

Hadde du en annen utdanning før du ble terapeut?

Jeg studerte psykolingvistikk. Jeg opplever at den gir meg et godt fundament for å observere kontaktprosessen og måter vi kontakter på gjennom dialog.

Hva trengte du å lære mer om eller fordype deg i etter din grunnutdanning i gestaltterapi?

Alt! Det tok omtrent sju år å forstå hva gestaltterapi innebærer!

Er det et område i gestaltterapi som interesserer deg spesielt? 

Ja – akkurat nå jobber jeg for å forstå hva Perls og Goodman mente. Jeg holder på å oversette boken deres til russisk på nytt.

Har du tatt eller tar du videreutdanninger? Hvis ja, hvorfor valgte du akkurat disse?

Jeg tar videreutdanninger hele tiden. Det er særlig tre områder som interesserer meg: narsissistisk personlighetsforstyrrelse, psykopatologi og borderline personlighetsforstyrrelse. Jeg er særlig interessert i å arbeide med par. Jeg velger lærere som er eksperter i deres felt. 

Utvikling og støtte

 

Når du ser tilbake på de årene du har praktisert, hvordan tenker du at du har utviklet deg?

Jeg lærer stadig bedre å skjelne mellom forskjellige uttrykksformer og det sparer meg for mye tid. 

Hvordan jobber du med selvstøtte?

Jeg er i to kollegaveiledningsgrupper. Mine kollegaer er gode venner – vi elsker å møtes en gang i måneden.

Er det noe spesielt du ikke har som du tenker ville vært en støtte for deg i din praksis?

Å være pilot for eget fly!

Plassering av gestaltterapi

Hvordan posisjonerer du gestaltterapi eller måten du praktiserer på i psykoterapitradisjonen. Praktiserer du ren gestaltterapi eller psykoterapi med elementer av gestalt?

Spør du mine kollegaer eller klienter, sier de at jeg praktiserer gestaltterapi. Det er det jeg selv ville sagt. Staten derimot ser på meg som en psykolog-konsulent som inkorporerer elementer av gestaltterapi.

Hvis du skulle beskrive gestaltterapi i én setning, hva ville du sagt?

Gestaltterapi er å øke varhet, spontanitet og evnen til å være i god kontakt.

Hvis det var din jobb å finne et nytt navn til gestaltterapi, hva ville du kalt den?

Integrerende varhetsterapi. Eller: Veier til å leve fullt ut.

Yana Larionova har jobbet som psykoterapeut siden 2010. Hun har bakgrunn som lingvist og oversetter, før hun tok gestaltterapiutdanning først ved Moskva Gestaltinstitutt og Integrative Institute of Gestalt-training i St. Petersburg, deretter ved Insitutio di Gestalt i Italia. Hun er også gestaltterapi-veileder fra Riga Gestaltinstitutt.


Publisert

i

av