Lokallaget NGF Innlandet

Det første møtet i lokallaget Innlandet ble avholdt høsten 2018. Vi har hatt ca. fire treff i året siden da, og i februar 2020 ble vi offisielt et lokallag under NGF.

Vi er i gjennomsnitt en fast gjeng på 5, 6 personer som møtes. De som har møtt har vært med på å utforme innhold og form, for lokallaget. Høsten 2020 var det 13 registrerte medlemmer i NGF med bostedsadresse i Innlandet.

Intensjon

Hovedintensjon har vært å lage en møteplass for gestaltterapeuter i Innlandet for fagprat og kollegaveiledning. Etter at vi ble et lokallag under NGF, har vi også kommet i gang med planlegging av PFO-tellende workshops. Veiledning og workshops gir medlemmene mulighet til å kunne delta i PFO-tellende aktiviteter lokalt.

Aktiviteter

Vi har fastsatt fire datoer for treff i 2021. 12. mai arrangerer vi PFO tellende digital workshop med Henning Herrestad med temaet «Paul Goodman — anarki og gestaltterapi». Fagprat og kollegaveiledning er tema for de tre andre treffpunktene dette året. Vi håper med workshop i mai å nå ut til flere av medlemmene i Innlandet. Innlandet er et stort geografisk område og med digital gjennomføring håper vi det blir enklere for flere å delta.

Styret

Leder: Anne Skjørten

Styremedlem: May Linn Nygård

Styremedlem: Mathias Velten

Facebook side:

https://www.facebook.com/groups/451660492404248/?ref=share


Publisert

i

av