Lokallaget NGF Vestland

Lokallaget NGF Vestland ble stiftet i mars 2019 og har 26 medlemmer. Alle NGF medlemmer i Vestland Fylke er velkommen som medlemmer.

Av: Laila Vågenes

Årsmøte

18 februar var det årsmøte i Bergen, med ulike saker og valg. Et tema som ble diskutert er om det faktisk er behov for et lokallag?

Styret skal sammen med andre lokallag vurdere om nåværende form er hensiktsmessig, eller om det er andre modeller som vil fungere bedre lokalt. Inntil det er gjennomført og bestemt nasjonalt, vil vi jobbe for faglige kurser og aktiviteter som kan inspirere medlemmer.

Årsmøtet gjennomførte valg og styret tar stafettpinnen videre. I 2021 legger vi opp til tre medlemsmøter utenom årsmøtet.

Formål

Hovedformålet for lokallaget er å skape nettverk, markedsføre gestaltterapifaget og utvikle det gestaltterapeutiske arbeidet.

For styrets del ønsker vi å prioritere kommunikasjonen, kontakten og dialogen med medlemmene, og vi vil legge til rette for alt fra fysiske treff til gode møter i den digitale verden. Vi arbeider med både lokale/interne og eksterne krefter for kurs og workshops, og her ønsker vi også innspill fra medlemmene om hva de selv ønsker, enten det gjelder faglig utvikling som gir PFO-timer eller mer sosiale treff. Styret arbeider også med en webportal for å markedsføre faget og medlemmene.

Styret er bevisst på vedtektene som ble vedtatt i 2019, og ønsker at de skal være levende i hverdagen. Med det som bakteppe utarbeidet vi en målplan for styrearbeid, som igjen legger grunnlag for en 3-årig handlingsplan. Vi tenker at langsiktige planer er viktig både for å skape engasjement og legge et økonomisk grunnlag for gjennomføring av aktiviteter, samt at medlemmer lettere kan planlegge sine PFO timer. 

«Her og nå»

Første prioritet for styret er et »Her og nå» brev i postkassen til alle medlemmene ila april.
Vi kjenner et behov for kontakt med medlemmer, og håper det er gjensidig!

Styret i NGF Vestland:

Leder: Laila Vågenes

Nestleder: Grethe Lunde

Økonomi: Bjørg Nilsen

Skriver: Åse Renolen

Styremedlem: Solveig Naug

Varamedlem: Grethe Svendsen

Facebook-side:

https://www.facebook.com/groups/330684901084926

 


Publisert

i

av