Lokallaget NGF Vestfold og Telemark

NGF Vestfold og Telemark ble etablert for 6 år siden, 2015. Fram til og med fylkessammenslåingen den 1.1. 2020 het vi NGF Vestfold og hadde ca 40 medlemmer. Nå har vi 43 medlemmer. Lokallaget er til for NGFs medlemmer som hører til i vår region.

Av: Liv Vadum

Intensjon

Hovedintensjonen er å gi medlemmene tilbud om PFO-tellende aktiviteter lokalt, samt mulighet for å bygge et nettverk med lokale kollegaer. Vi ønsker å være en arena for samhandling og faglig utveksling og som fremmer kjennskap til gestaltterapi i vårt område.

Aktiviteter

Lokallaget arrangerer jevnlig gestaltkafé. På grunn av Covid har disse forflyttes seg til digitale arenaer og da er det åpent for alle NGFs medlemmer å delta fra alle regioner. Vi setter stor pris på om flere velger å bli med på disse arrangementene nå som dette er mulig. Gestaltkaféene varer i ca 2 timer og er godkjent i PFO kategori C. Disse arrangementene blir annonsert på gestaltrealterte sider på Facebook – bl.a på NGFs egen Facebook side og siden som heter «Gestaltterapi – uavhengig forum for gestaltister i Norge»

Målsetningen er at vi arrangerer en workshop for medlemmer i PFO kategori B hver høst. En årlig aktivitet. Erfaringen fra tidligere er at dette arrangementet blir satt stor pris på av de medlemmene som har deltatt.

Styret

Pr i dag består lokalstyret av fire styremedlemmer og et varamedlem.
Leder: Liv Vadum
Nestleder: Ingunn Dahl Karlsen
Økonomiansvarlig: Hilde Dynestøl
Styremedlem: Ingrid Cortner Pihl
Varamedlem: Sissel Meland

Facebook-side:

https://www.facebook.com/ngfvestfold/

 


Publisert

i

av