En møteplass for gestaltterapeuter 

Redaksjonen i gestaltterapeuten.no jobber med å utvikle nettsiden som en møteplass for tanker om gestaltterapi. Vi ønsker å være et sted for samtale mellom medlemmene og for framvisning av engasjementet som binder oss sammen. 

Et av målene til den sittende redaksjonen er å gjøre terskelen for å skrive om gestaltterapi lavere. Vår største konkurrent for tiden er Facebook. Det er lett å skrive og selv-promotere seg der, men også vanskelig å komme seg ut av dette nesten private formatet. Vi tenker at gestaltterapeuten.no kan bli et godt alternativ for dem som ønsker å skrive mer dialogisk og bidra til å skape et fellesskap. 

For at det skal bli lettere å melde seg på samtalen har vi tenkt ut noen formater som ikke er så altfor tidkrevende.

Gestaltterapeuten.no er et medlemspublikasjon, et dugnadsprosjekt, og er avhengig av lyst og vilje til dialog blant medlemmene for å være et levende sted. Vi håper derfor på bidrag fra så mange som mulig av dere, og vi kommer også til å sende ut direkte invitasjoner til enkelt-medlemmer for å sette i gang skrive-stafetten. Nøl ikke med å ta kontakt med redaktøren (ptnaalsund@me.com) dersom noe av dette fenger deg.

Her er formatene våre. Er det noe av dette du kunne tenkt deg å bidra til?

INSPIRASJONSESSAYET

Er det en bok, en artikkel eller et seminar som har betydd mye for deg som gestaltterapeut/gestaltcoach/veileder?

Fortell litt om det – og om personen som skrev/gjennomførte det.
Hvordan påvirket det deg?
Hva tenker du om dette i dag, og hva slags relevans tenker du dette har for gestaltterapeuter/coacher/veiledere i dag?

DIALOGER

Har du lest noe du ble engasjert av i GESTALT? 

Mye klokt og spennende har blitt tatt opp i NGFs medlemsblader helt siden 2003. Dessverre er det sjelden blitt til en dialog mellom skribent og lesere. Vi inviterer leserne våre til å ta tak i dette. Hvis du går gjennom eldre utgaver (f. eks. via arkivet på NGFs sider – https://ngfo.no/magasinet-gestalt), er det en artikkel du kjenner engasjerer deg? Eller: Husker du en artikkel som fortsatt opptar deg?

Vi inviterer deg til å skrive en liten oppsummering av artikkelen (inkludert et sentralt sitat) sammen med noen ord om hva det er som engasjerer deg og dine tanker om dette temaet. Vi kommer til å invitere artikkelforfatteren til å gi respons.

KRITIKK

Har du lest en bok eller et tidsskrift som du ønsker å skrive om? 

Det skrives mye som er gestalt-relatert både i Norge og i utlandet. Følger du med på noe spesielt? Leser du gestalt-tidsskrifter fra utlandet eller bøker om psykoterapi? Skriv gjerne en kort eller lang omtale/anmeldelse/kritikk — så blir andre også oppmerksomme på dette.
Kanskje trenger det ikke en gang være en bok. Det kan være en podcast eller en video.

PRAKSIS-INTERVJUET

Hvordan er det å jobbe som gestaltterapeut/gestaltcoach?

Gestaltmagasinet har laget et spørreskjema om forskjellige sider ved praksisen vår. Skjemaet tar opp temaer som praksisen din, hvilke typer klienter du har, dine oppfatninger om effekten av terapi, utdannelse og profesjonsutvikling og dine tanker om gestaltterapi som psykoterapi. Tanken er at du kan fylle ut skjemaet og finne ut hva du kunne tenke deg å fortelle mer om. Redaksjonen vil etterpå ta kontakt med deg og gjøre et intervju med deg der du fortelle mer om det som opptar deg. Slik sørger vi også for at alle intervjuene blir spesielle selv om de tar utgangspunkt i de samme spørsmålene.  

PRAKSIS-FORTELLINGEN

Kunne du tenke deg å skrive om hvordan du møter klienter?

Å formidle erfaringer fra terapi-rommet i form av case-historier kan gjøres på mange måter. I gestaltmagasinet.no vil vi formidle terapi-møter der veiledningen utgjør en viktig del av fortellingen. Våre formidlinger av terapi i det vanlige, skjer nemlig med veiledningen som format, og som regel justerer vi måten vi møter klienter på etter veiledningen. Å fortelle om dette synes vi er viktig formidling av gestaltterapeutisk praksis. 

Vi ønsker fortellinger som handler om dette hvordan vi møter klienter før veiledning og hva møtene har gjort oss oppmerksomme på — og deretter hva vi utforsker og erfarer i veiledning — før vi forteller om hva som skjer etter veiledning. Fokuset skal altså være på hvordan vi jobber med å møte klienter med felt-forståelse og varhet. 

Vi bringer gjerne liknende fortellinger fra coaching rommet!

Vær oppmerksom på at du må innhente tillatelse fra klientene dine for å skrive om dem, og at dette formatet krever etisk skjønn. Redaksjonen kommer derfor til å trekke inn Faglig etisk råd i utviklingen av formatet.    

FRITT FRAM!

Eller er det noe annet du gjerne vil ta opp?
Vi tar også andre typer tekster til vurdering dersom det er noe annet du har på hjertet!  


Publisert

i

av