Nytt studium ved NGI

Av: Ingjerd Jentoft Karlsen

 

Norsk Gestaltinstitutt starter januar 2021 et nytt studium, «Gestaltorientert organisasjonslæring og lederutvikling», som Dagrun Dvergsdal skal ha ansvaret for. Vi har spurt Norsk Gestaltinstitutt om hvem studiet er for, hva man kan lære og hvorfor en skal velge akkurat dette tilbudet? 


Hvem passer studiet for?
«Gestaltorientert organisasjonslæring og lederutvikling» vil passe både for de som jobber i dag som ledere eller ønsker å være i lederstillinger og personer som jobber med organisasjonsstøtte / lederutvikling. Det er ikke et krav at man må ha studert gestaltterapi eller gestaltcoaching for å ta dette studiet. I forkant av studiestart tilbyr NGI et tre dagers forkurs i gestaltteori og metode, og dette anbefales for de som ikke har erfaring med gestaltterapi eller coaching. Studiet går over to år på deltid og det søkes om NOKUT-godkjenning med 40 studiepoeng.

Hva  er det som kjennetegner dette studiet?
— Dagrun Dvergsdal, som vil ha ansvar for studiet,  har de siste ti-tolv årene jobbet med lederprogram der utvidelsesperspektivet — Expanding your leadership — står sentralt. Ett av de viktigste virkemidlene i utvidelsesperspektivet, er at organisasjonsutvikleren er en del av systemet, som både relaterer, kommuniserer, bygger tillit og er en del av kompetansebyggingen. Tanken er å vise hvordan vi bli mer av det vi faktisk er og dermed utvide kompetansen. Dette er altså det motsatte av en organisasjonsutvikler som kommer inn i bedriften/organisasjonen for å speile begrensninger, stille diagnoser og komme med medisin mot «sykdommen». 

Dagrun har lagt vekt på at det har store praktiske konsekvenser hvilket perspektiv man bevisst anlegger når man skal lage et program, og hvordan man praktisk går fram. Det er nettopp bevisstgjøring på perspektiv, programkomposisjon, metode og pedagogisk framgangsmåte denne utdanningen skal hjelpe til med. Alt dette for å underbygge utvidelsesperspektivet. Vi sier ofte at vi skal tenke læring framfor å virke instrumentalistisk.

— Hvordan skiller studiet Gestaltorientert organisasjonslæring og lederutvikling seg ut fra andre tilbud innen lederutvikling?
— Dette studiet har en læringsorientering og er ikke orientert mot verktøy i seg selv. Det er et hovedskille mellom disse to orienteringsmåtene, som kan oppsummeres i følgende fem punkter:  

  • Utvidelse av kompetanse versus å reparere svakheter
  • Fundamentale oppdagelser versus å korrigere enkelthandlinger 
  • Oppdage gjennom læringsimpulser versus å bli lært 
  • Karakterbyggende læring versus å fylle verktøykassa
  • Læring innenfra versus fokus først og fremt på generell kunnskap utenfra

 — Hvordan vil studiet tilpasses den enkeltes bakgrunn?
— I tillegg til å være tro mot gestaltprinsippene for organisasjonsutvikling, vil disse bli tilpasset de lokale forholdene og deltakernes arbeidshverdag. På den måten skapes læringsprosesser som utvider kompetansen hos den enkelte og organisasjonen som helhet. Gestalt som basis og som praktisk tilnærming, kompetanse i organisasjon og lederskap, pedagogisk kompetanse og personlig egnethet er de fire beinene denne utdanningen berører. 

Intensjonen vår er at etter avsluttet utdanning skal en være i stand til å gå inn i en organisasjon og kunne bistå i identifisering av behov, samt forslag og komponering av prosesser og arbeidsmåter. Et slikt program må skreddersys til de lokale forholdene. For å gjøre det må man kunne metoden godt nok til å klare å tilpasse den selv, mener Dagrun Dvergsdal. For henne betyr dette at vi som gode gestaltpraktikere lytter vi oss inn til hvor du som deltaker er akkurat nå: Hva kjennetegner ditt ståsted og din erfaring? Begrepet «læringskanten» refererer seg til dette: Det du er fortrolig med grenser også til det du ikke er fortrolig med. Derfra kan vi vandre videre – sammen.